BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Axel Mossberg (Brandskyddslaget AB) blir BIVs representant på Brandskyddsföreningens workshop om Hållbart byggande och brandsäkerhet den 7 april. 

Tack alla som inkom med intresseanmälan, vi vet att fler möjligheter till engagemang kommer inom kort!

Vi önskar Axel lycka till! 

Hej medlemmar!

BIV har valt att svara på en remiss från Svenska brandskyddsföreningen. Det gäller SBF 141:4 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar. BIV:s svar har arbetats fram av vår eminenta remissgrupp ihop med våra medlemmar. Svaret kan hittas nedan ihop med remissen.

Hälsningar 

Styrelsen BIV

Professor Brian J. Meacham på Worcester Polytechnic Institute utför en undersökning gällande PBD (performance-based design for fire) i världen, detta är något som kommer kunna bli viktigt och användbart för vår profession.

Därför vill BIV nu cirkulera länken bland våra medlemmar för att skapa ett så brett underlag som möjligt. Om du vill bidra till denna världsundersökning kan du följa instruktionerna I Läs mer. 

 
Läs mer: Delta i en undersökning om PBD i världen

Den 15 mars genomfördes det första ECCG mötet för året och det första mötet för den nya ordföranden Armelle Muller. På telefonmötet deltog förutom en del av de Europeiska chapternas ordföranden också delar av huvudstyrelsen från SFPE. Glädjande var att Norge och Portugal nu också deltar på mötena eftersom de har nystartade chapters sedan nyåret ungefär.

På mötet diskuterades bl.a. uppdateringar från de europeiska chapterna, SFPE konferensen i Dubai och Rotterdam, förfrågan skickad från Prof. Brian Meacham, SFPE lägesrapport, möjliga samarbeten, med mera. Johan Lindbom deltog som representant från det svenska chaptert och en sammanfattning av mötet kan läsas i bifogad fil.

Trevlig läsning!