BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Brandskyddsföreningen avser att sätta samman en grupp för att arbete fram en SBF standard för vattendimma. På samma vis som SBF 120:8 är ett tillägg till den europeiska sprinklerstandarden avser man att skriva ett tillägg/ersättningar till motsvarande standard för vattendimma SIS-CEN/TS 14972:2011.

BIV önskar att vara representerade i denna arbetsgrupp och söker därför en lämplig representant. Om du är intresserad av att representera BIV i detta arbete så skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 2016-10-03. Nedan ser ni informationen från brandskyddsföreningen som närmare specificerar omfattning och mötestider.

Information från SBF:
Arbetslinjen är att vi ska ha samma upplägg som vi har haft för vattensprinkler i drygt 10 år:

  • Jag har inlett en diskussion med SIS om översättning av SIS-CEN/TS 14972:2011
  • Vi tar fram ett regelverk – SBF 503 – som består av tillägg och ersättningar till punkterna i 14972.
  • Vi arbetar för att kunna ta fram en trycksak som inkluderar både 14972 och SBF 503
  • I SBF 503 kommer bland annat hänvisningar till SBF 110, behörig ingenjör, anläggarfirma, leveransbesiktning, revisionsbesiktning, anläggningsskötare men även att vi kan acceptera ytterligare testmetoder än de som anges i 14972.

Vi bevakar även arbetet som sker inom CEN, men vi har gjort bedömningen att den nya standarden som kommer att ersätta TS 14972 inte kommer att vara publicerad inom de närmaste åren och att vi därför påbörjar detta arbete.

Följande arbetsgruppsmöten kommer att hållas:

  • Måndag den 24/10
  • Onsdag den 30/11
  • Tisdag den 17/1 - 2017

Samtliga möten kl 09.00 – ca 15.00 hos Brandskyddsföreningen, Årstaängsvägen 21C, Stockholm. Det är inte omöjligt att det blir fler möten, men dessa får bokas senare.

I slutet av förra året lanserades den nya strategiska planen för BIV:s arbete som du vet. För att lyckas med en ny strategisk inriktning räcker det dock inte bara att ta fram en strategisk plan. Den strategiska planen måste även omsättas i en konkret handlingsplan som beskriver hur den strategiska planen ska genomföras. Undrar du som medlem över hur den strategiska planen har påverkat BIV:s verksamhets så här långt och hur den kommer att påverka i framtiden? Läs då den handlingsplan som styrelsen nu levererar och som avslutar strategiarbetet, se handling nedan. Handlingsplanens syfte är att beskriva för våra medlemmar hur den strategiska planen påverkar BIV:s arbete nu och framåt. Trevlig läsning!

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under året (eller under flera år). Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiet består av ett diplom och en summa pengar och det delas normalt ut på föreningens årsmöte i slutet av året.

Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen och det måste inte vara en BIV-medlem. Läs mer om kriterierna för stipendiet och nomineringen i "läs mer" 

Med vänlig hälsning, Stipendiegruppen inom BIV

Nils Olsson (BDAB), Tomas Rantatalo (FSD), Håkan Frantzich (LTH)

Läs mer: Dags att nominera personer till BIV-stipendiet