BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Tisdagen den 14:e juni hölls lokalgruppsträff i Göteborg. Träffen var mycket välbesökt och hade även deltagare inresta från andra delar av landet. Träffen ägde rum i FSD:s lokaler och Joel Wikström presenterade sin syn och erfarenhet på och kring SAK3 - certifierad sakkunnig brand. Presentationen följdes av intressant diskussion med delaktighet från besökarna - bland annat lyftes en intressant diskussion om SAK3:orna inte skulle kunna skapa sin egen branschpraxis inom såväl arbetsgång som etik och förhållningsregler kring oberoende.

Med denna träff tar lokalgruppen Göteborg sommarledigt och återvänder med full kraft i höst igen.

Bifogat hittas även presentationen.

För dig som inte kunde vara med på BIV-dagarna i Luleå eller som bara vill fräscha upp minnet, så finns nu presentationer att ladda ner på medlemssidorna. Vi har tyvärr inte fått möjlighet till att publicera samtliga presentationer, men flertalet är tillgängliga. 

Logga in på medlemssidorna och gå till sidan Konferenser för mer information. Där hittar du även presentationer från tidigare genomförda konferenser.

Brandskyddsföreningen har tagit fram förslag på en norm för sprinklerkonsultfirmor; en ny norm som har beteckningen SBF 2016:1. Förslaget är nu ute på remiss och BIV har ombetts att lämna synpunkter.

Huvudsyftet med normen är att ställa krav på de företag som arbetar med systembeskrivning, projektering och andra konsultuppdrag inom sprinklerområdet. Idag kan behöriga ingenjörer verka inom anläggarfirmor och besiktningsfirmor och i dessa fall finns krav på företaget som kompletterar kraven på person. Behöriga ingenjörer kan dock även verka inom konsultfirmor och detta förslag har för avsikt att i dessa fall ge motsvarande kompletterande krav på företagets kvalitetsnivå. Normen har ungefär samma syfte som SBF 2003:1 Norm Brandkonsultföretag.

BIV vill gärna ha er hjälp och få in era synpunkter. Om man vill lämna några så gör det i bifogat dokument (Mall remissvar.docx) och skicka till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 2016-07-04.

BIV har besvarat en remiss rörande Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden. Svaret bifogas. 

Detta är förövrigt den sista remissen som behandlades direkt i styrelsen. Framöver kommer remissvar att hanteras av BIV:s remisshanteringsgrupp som presenterades i separat nyhet från 2016-04-15.

 

Svaret lämnades inom remisstiden men publicerades dessvärre inte på hemsidan förrän nu.