BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Målet för forskningsprojektet är att ”minska bostadsbränders uppkomst eller omfattning”.

Brandteknik, LTH har tillsammans med Karlstads universitet och SP i Borås ett forskningsprojekt som ska kartlägga vad det är som gör att vissa bränder i bostäder får en lyckad utgång. Projektet syftar till att försöka identifiera faktorer som kännetecknar dessa bränder i relation till bränder där det förekommer skadade personer eller dödsfall. Arbetet baseras främst på undersökningar i statistiskt material och via intervjuer av t ex räddningspersonal. Ämnet är högaktuellt och mycket diskussion pågår för närvarande inom landets räddningstjänster så ta chansen att vara med och påverka inriktningen och följa detta forskningsprojekt på nära håll.

Läs mer: Inbjudan till att vara BIV:s representant i en forskningsreferensgrupp

Varje år delar HQ SFPE ut chapter excellence awards till sina chapters. Förklaringen till utmärkelsen lyder:

"The SFPE Board of Directors established the Award for Chapter Excellence (ACE - formerly known as the Chapter Excellence Awards) to recognize Chapters that demonstrate excellence in contributing to the needs of their members and the Society. Three levels of recognition are awarded – Gold, Silver and Bronze"

I år fick BIV silver i denna utmärkelse vilket glädjer oss stort. Hurra!

Den 28 juni genomfördes det andra ECCG mötet för året. Deltagande på mötet var alla ordföranden i de Europeiska chapterna, delar av huvudstyrelsen för SFPE och Piotr Tofilo som ordförande för ECCG som ledde mötet. Agendan denna gång var:

  1. Starting a task group on ECCG website, discussion on vision, goals and the way forward
  2. Next SFPE Europe conference, discussion and recommendation of the best candidate to SFPE
  3. Next physical ECCG meeting
  4. Chapter update

Sammanfattat diskuterades följaden på respektive punkt:

Läs mer: Rapportering från ECCG möte

Tisdagen den 14:e juni hölls lokalgruppsträff i Göteborg. Träffen var mycket välbesökt och hade även deltagare inresta från andra delar av landet. Träffen ägde rum i FSD:s lokaler och Joel Wikström presenterade sin syn och erfarenhet på och kring SAK3 - certifierad sakkunnig brand. Presentationen följdes av intressant diskussion med delaktighet från besökarna - bland annat lyftes en intressant diskussion om SAK3:orna inte skulle kunna skapa sin egen branschpraxis inom såväl arbetsgång som etik och förhållningsregler kring oberoende.

Med denna träff tar lokalgruppen Göteborg sommarledigt och återvänder med full kraft i höst igen.

Bifogat hittas även presentationen.