BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

BIV har fått frågan att vara representerade i en referensgrupp och söker därför en lämplig representant. Projektet är ett pågående forskningsprojekt om brandskydd i flervåningsträhus.Projektet är ett samarbeta mellan SP Hållbar Samhällsbyggnad, SP Brand och LTH Brandteknik. Projektet började i början av 2016 och skulle vara färdig november 2017. För mer om projektet, läs mer nedan.

Projektet har en stor referensgrupp, men vill ha fler brandtekniska personer i gruppen och letar nu efter brandspecialister som kan vara del av referensgruppen. 

Skicka din intresseanmälan senast 15 december 2016 till  (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Läs mer: Delaktighet i forskningsreferensgrupp

Igår genomfördes det årliga årsmötet för föreningen. På årsmötet redovisades förutom verksamhetsberättelse (bifogat nedan), resultat- och balansräkning även styrelsen förslag på nya stadgar. Medlemmarna valde att rösta igenom de nya stadgarna, vilket glädjer oss stort och nu kan vi därför konstatera att strategiarbetet är helt klart. Nu kommer vi fullt ut att arbeta efter den strategiska planen i många år framöver. På mötet valde medlemmarna även att rösta igenom valberedningens förslag på ny styrelse. Det innebär att den nya styrelsen nu ser ut enligt följande:

  • Ordförande: Emma Nordwall
  • Vice Ordförande: Martin Nilsson
  • Sekreterare: Lars Strömdahl
  • Kassör: Johan Lindbom
  • Ledamot: Caroline Cronsioe
  • Ledamot: Henrik Rosenqvist
  • Ledamot: Håkan Frantzich
  • Ledamot: Lisa Björk
  • Studerande representanter från LTH och LTU (Anders Jönsson)

Därmed vill vi passa på att tacka Robert Jönsson och Ville Bexander för deras tid i styrelsen under året! Årets stipendiat blev Göran Holmstedt och Håkan Frantzich läste upp motiveringen på mötet. Vi gratulerar Göran till den välförtjänta utnämningen! Protokoll från mötet kommer att läggas upp på hemsidan inom kort. Tack för verksamhetsår 2016 och tack för ert förtroende under nästa år!

/Styrelsen

 

Lokalgrupp syd genomförde 5 december 2016 en mycket välbesökt träff (ca 50 personer) på ämnet utmaningar med olika kravnivåer i PBL/BBR och LSO. Presentationen tog avstamp i ett aktuellt föreläggande där bedömningen är att åtgärder som krävts är utöver nybyggnadskraven i BBR. Föredraget hölls av Sebastian Thuns och Markus Blåder från Räddningstjänsten Syd samt Johan Lindbom från Bricon. 

Intressanta diskussioner om vad det innebär att genom LSO ställa högre krav än nybyggnad följde. Presentationen finns att ladda ner här nedan.

Den 12 december kommer Brandskyddsföreningens regelgrupp för sprinkler ha möte. BIV finns representerade genom Martin Nilsson på detta möte. Bifogat finner ni agendan för det kommande mötet. Om ni har frågor som ni vill ska diskuteras och tas upp på mötet så kontakta Martin via mail eller telefon.

 

Den 17 oktober hade Boverket sitt referensgruppsmöte, där BIV:s representant Johan Lundin närvarade. Nedan finns nu protokollet från detta möte bifogat. Trevlig läsning!