BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Hej kära medlemmar!

Lokalgruppen i Göteborg bjuder nu in till en spännande lokalgruppsträff. Denna gång ska vi prata om brandskydds- och säkerhetsprojektering i höga byggnader - primärt kopplat till Göteborgs nya (och första?) skyskrapa - Karlavagnstornet. Se information i bifogad inbjudan.

Väl mött och återkom gärna med frågor vid behov!

Med vänliga hälsningar

Lokalgruppen Göteborg

Den 5-6 februari 2018 genomförs den Europeiska SFPE konferensen i Rotterdam. Nu är det dags att lämna in förslag på föredrag inom de olika ämnena:

  • Healthcare
  • Redevelopment and retrofit of offices and industrial buildings
  • Transport and logistics of car parks, railroads, ships and tunnels
  • Industrial hazards in power, oil and gas, and petrochemical
  • Research and innovation advancements

Deadline för att ansöka med en sammanfattning av sitt föredrag är 16 juni 2017 och du kan läsa mer om hur du gör på denna länk

Den 7 juni hålls ett seminarium i Malmö för att diskutera resultaten från det 3-åriga nordiska forskningsprojektet: Fire safety engineering for innovative and sustainable building solutions.

Syftet med dagen är dialog och diskussion. Forskningsarbetet har resulterat i ett genomarbetat och tydligt förslag på hur brandskyddsarbetet bör utvecklas.

Se denna sida för mer information och anmälan.

Den 7 april bjöd Brandskyddsföreningen in BIV till en workshop där det diskuteras om hur hållbara byggnader och brandsäkerhet hänger ihop. På workshopen deltog Axel Mossberg som BIVs representant och många bra ideer och slutsatser framkom på mötet. Axel sammanfattade mötet med orden: ”Deltagarna på workshopen hade väldigt blandad bakgrund, vilket gav väldigt intressanta diskussioner med många perspektiv som man annars inte helt tänker på som brandskyddskonsult. Dessa diskussioner kommer sammanfattas i rapporten från SBF. Workshopen får väl ses som en start och mer av en brainstorming kring vad som eventuellt kan göras framöver och en del konkreta saker mynnade det ut i". Nu har rapporten från mötet sammanställts av Lisa Björk som ledde workshopen och om du är intresserad av vilka saker som kan göras framöver, kolla i bifogad fil.