BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

I slutet av förra året lanserades den nya strategiska planen för BIV:s arbete som du vet. För att lyckas med en ny strategisk inriktning räcker det dock inte bara att ta fram en strategisk plan. Den strategiska planen måste även omsättas i en konkret handlingsplan som beskriver hur den strategiska planen ska genomföras. Undrar du som medlem över hur den strategiska planen har påverkat BIV:s verksamhets så här långt och hur den kommer att påverka i framtiden? Läs då den handlingsplan som styrelsen nu levererar och som avslutar strategiarbetet, se handling nedan. Handlingsplanens syfte är att beskriva för våra medlemmar hur den strategiska planen påverkar BIV:s arbete nu och framåt. Trevlig läsning!

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under året (eller under flera år). Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiet består av ett diplom och en summa pengar och det delas normalt ut på föreningens årsmöte i slutet av året.

Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen och det måste inte vara en BIV-medlem. Läs mer om kriterierna för stipendiet och nomineringen i "läs mer" 

Med vänlig hälsning, Stipendiegruppen inom BIV

Nils Olsson (BDAB), Tomas Rantatalo (FSD), Håkan Frantzich (LTH)

Läs mer: Dags att nominera personer till BIV-stipendiet

För den som undrar vad som händer och har hänt i utvärderingen av vår (BIV) delaktighet i SFPE, följer härmed en lägesrapport i arbetet för den intresserade, se bifogad fil.

Trevlig läsning önskar utvärderingsgruppen!