BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

I den strategiska planen för föreningen står det att föreningen ska arbeta aktivt för medlemmarnas engagemang i föreningens aktiviteter och verka för att öka antalet medlemmar. Ett kortsiktigt mål finns dessutom definierat som lyder: ”Föreningen ska utreda hur en aktiv medlemsförvaltning bäst servar och tilltalar våra befintliga medlemmar samt bidrar till ökat medlemsantal”. Därför valde styrelsen att under våren och sommaren arbeta på och definiera hur vi anser att en sådan medlemsförvaltning ska bedrivas i framtiden med rubrikerna:

 1. Fler medlemmar ska känna sig involverade och engagerade i föreningens arbete
 2. Föreningens medlemsbas ska breddas
 3. Fler studenter ska vara/bli medlemmar
 4. Fler medlemmar ska även vara SFPE - medlemmar
 5. Färre medlemmar ska lämna föreningen

Strategin för aktiv medlemsförvaltning syftar således till att omsätta hur en aktiv medlemsförvaltning bedrivs i praktiken. Planen är nu beslutad av styrelsen och om du önskar ta del av vad strategin säger och vilka aktiviteter som ska startas är det bara att kontakta någon i styrelsen som kan förmedla dokumentet.

Hej medlemmar!

Hoppas ni njuter av sommaren!

Nu har MSB skickat ut remiss på det reviderade föreskrifter för hantering av brandfarliga gaser. I stort innebär det följande;

 • Slår ihop föreskrifterna för cisterner och lösa gasflaskor i en föreskrift.
  Följande föreskrifter utgår:
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel (delvis)
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen (delvis)
 • Moderniserar och harmoniserar med förändringar i andra lagstiftningar (CLP för kemikalier, AFSar, LBE från 2010…)
 • Utökar reglerna kring förläggning av rör i mark
 • Ersätter nästan alla allmänna råd med handbok

Synpunkter kan lämnas på föreskriften, handboken och konsekvensutredningen. Observera dock att avsnittet som handlar om avstånd och brandteknisk avskiljning inte finns med i handboken ännu. Det kommer att kompletteras senare med särskild remissrunda. Under februari genomförde MSB några informationstillfällen där man kortfattat beskrev förändringen. Jag bifogar presentationen från ett av de tillfällena, där det finns några jämförelser mellan nya och gamla föreskrifterna.  

Under hösten kommer troligen en remiss om föreskrifterna för brandfarliga vätskor också.

Vi vill gärna ha era synpunkter och tankar kring detta. Maila dessa till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 2017-08-23 .

Ha det fantastiskt fint och tackar på förhand!

Styrelsen, BIV

BIVs styrelse bestämde sig för, i slutet av maj, att ta fram ett tillämpningsstöd som avser att tydliggöra skillnaderna mellan SBF 120:8 och EN 12845. För att kunna genomföra detta arbete eftersökte BIV därför, i juni, personer som är kompetenta i ämnet och intresserade av att delta i arbetsgruppen för tillämpningsstödet. Många intresserade anmälde sig och personerna som valdes ut till den brett representerade gruppen är:

- Martin Nilsson, Zurich

- Malin Tindberg, Region Skåne

- Ronny Henriksson, LKAB

- Ronnie Berggren, Firetech

- Marcus Runefors, LTH Brandteknik

- Carl-Johan Herbst, ÅF

- Joel Jacobsson, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

BIV är mycket tacksamma över alla medlemmars intresse och önskar ett stort lycka till i uppdraget som påbörjas efter semestrarna!

SFPE-BIV har nu beslutat att starta en Round Robin studie för CFD-beräkningar. Iden och intresset för studien har kommit från er medlemmar och syftet med aktiviteten är att bl.a. bidra till kvalitetssäkring av beräkningar inom brandområdet.

Projektet kommer att ledas av Robert McNamee (Brandskyddslaget), Johan Anderson (RISE), Nils Johansson (LTH) och Christian Pelo (Ramböll). Målet med aktiviteten är att höja kvalitén på brandtekniska beräkningar genom att definiera de områden där variansen i beräkningsresultat är stor, analysera om variansen i de definierade områdena är ett problem samt om det bedöms nödvändigt ge rekommendationer kring hur variansen kan minskas.

Det färdiga resultatet eller delresultat kommer utöver i skriftlig form även presenteras på föreningens konferens som genomförs i april 2018. För mer info om bakgrunden till förslaget, läs mer nedan.

Läs mer: SFPE-BIV genomför Round Robins på CFD-beräkningar