BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

BIV är från i år remissinstans till Brandforsk som är en av landets forskningsfinansiärer. Det innebär att föreningen har möjlighet att bedöma inskickade förslag till forskning inom vårt ingenjörsområde. Vi kan ge synpunkter på förslagen och kommentera utifrån vårt perspektiv på vad som kan vara relevanta områden att forska kring.

Vi behöver därför skapa en bedömningsgrupp som kan ta fram föreningens remissvar på de ansökningar som kommer till Brandforsk. Gruppen arbetar tillsammans med styrelsens ansvarige för bedömningsarbetet, som är Håkan Frantzich, med att utforma remissvaren. Gruppen ska bestå av 3-6 medlemmar som kan granska och bedöma inkomna ansökningar på ett sakligt och objektivt sätt. Ansökningar till Brandforsk ska vara inskickade senast den 29 september och bedömningsprocessen inleds därefter. Alla synpunkter ska vara inlämnade till styrelsens ansvarige senast 13 november. Underlaget används sedan för beslut i Brandforsks styrelse som träffas den 12 december.

Är du intresserad av att medverka i bedömningsgruppen så meddela detta till Håkan Frantzich, på e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., så snart som möjligt, senast måndag 6 oktober. Skriv kort (max 5 cm text) om varför du vill ingå i gruppen och vad du kan bidra med. Styrelsen kommer att besluta om gruppens sammansättning. En person i gruppen kommer att vara samordnare av bedömningsarbetet så att inte alla deltagarna behöver läsa alla ansökningarna. I bifogade beskrivning finns ytterligare information om bedömningsarbetet och hur det är tänkt att gå till.

Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i BIV Östergötland. Denna gång bjuder vi in till panelsamtal och diskussion på temat trähus. Fokus tänker vi oss hamnar på brandskydd under byggtid samt räddningstjänstens möjlighet till insats men här är det fritt fram för alla att lägga sig i. Vi ser gärna att det blir ett samtal där alla närvarande är inblandade. Förbered gärna en fråga, eller ställ en spontant på plats. Målet är en diskussion kring vilka svårigheter och fördelar det kan finnas med att bygga i trä.

Panelen utgörs av:

  • Birgit Östman (Linnéuniversitetet)
  • Mattias Skjöldebrand (Brandkonsulten)
  • Carl-Johan Sjöstrand (Värends räddningstjänst)

Träffen hålls den 25 oktober 2017 på räddningsstation Centrum i Norrköping (Albrektsvägen 150).

Se inbjudan för mer information och anmälan.

Den 7 september hade Brandskyddsföreningens regelgrupp sprinkler möte och BIV var representerade genom Martin Nilsson. Nedan finner du en kort sammanfattning av vad som diskuterades på mötet. Om du undrar något över nedanstående är du välkommen att kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Läs mer: Rapportering från möte med Brandskyddsföreningens regelgrupp sprinkler

Vartannat år anordnar SFPE-BIV en nationell konferens där branschen och medlemmarna ska kunna träffas, nätverka, utbyta erfarenheter och lyssna på intressanta nyheter, föredrag och paneldiskussioner. Nästa konferens kommer att ske under april månad 2018. 

Eftersom föreningen vill spegla hela branschen när det gäller brandteknisk ingenjörsvetenskap, så gör även vår konferens det. Så det är er erfarenhet och kompetens, våra medlemmars, som vi behöver för att kunna göra en så bra konferens som möjligt. Kan du tänka dig att delta i programgruppen så behöver BIV dig! Vi önskar en så bred programgrupp som möjligt för att kunna ge olika input i arbetet. Arbetet kommer bl.a. att ledas av styrelsemedlemmen Anders Jönsson och andra styrelsemedlemmar som deltog i arbetet med föregående konferens. Innan den 24 september behöver vi ditt svar, tack!

 

Om du vill anmäla ditt intresse och vill veta mer om förra årets konferens, klickar du bara på Läs mer och bifogad bilaga nedan!

Läs mer: Vill du delta i arbetet med BIVs nästa konferens?