BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

I verksamhetsplanen för året står det att: ”Det är viktigt att kontinuerligt arbeta på att stärka sitt varumärke för att bedriva en verksamhet som både styrelsen och medlemmarna kan vara stolta över. Eftersom föreningens hederskodex är så centralt i föreningens värdegrund och varumärke så kommer arbetet under året främst att fokuseras på att undersöka intresset i föreningen för att påbörja uppdateringen och revideringen av denna under 2016

Därför inleder styrelsen en utvärdering av hederskodexen och styrelsen önskar nu att våra medlemmar svarar på en enkät om förhållningssättet till den och undersöka intresset för av att påbörja en uppdatering och revidering. Enkäten ska ta reda på följande om hederskodex:

 • kännedom?
 • efterlevnad?
 • föreningsanknytning?
 • överensstämmelse med föreningens syfte?
 • intresse av uppdatering, förbättringspotential?

Nuvarande hederskodex finns att läsa på denna sida.

Enkäten hittar ni på länken: https://goo.gl/forms/yWI3UpG1gWae7CHD3 

Innan den 30 oktober skulle vi behöva få in svar på enkäten.

BIV:s lokalgrupp i Stockholm bjuder tillsammans med SP och LTH in till ett spännande och aktuellt seminarium om kvalitetssäkring av beräkningsmodeller den 15:e november.

Se mer information i bilagd inbjudan.

Hoppas att många av er vill närvara. Väl mött!

Hälsningar,

Lokalgrupp Stockholm

Staffan Bengtsson
Henrik Karlsson
Lars Strömdahl

Den 17 oktober arrangeras nästa möte för Boverkets referensgrupp för byggnadstekniskt brandskydd. Johan Lundin, BIV:s representant, kommer att närvara vid mötet. Agendan kan du ta del av om du klickar på bifogad fil nedan.

Om du har frågor att ta upp på mötet går du in på Boverkets hemsida och skriver in dina frågor enligt tidigare förmedlad instruktion (eller i nödfall mailar Johan Lundin om du inte får rätt på det).

 

 

Brandskyddsföreningen avser att sätta samman en grupp för att arbete fram en SBF standard för vattendimma. På samma vis som SBF 120:8 är ett tillägg till den europeiska sprinklerstandarden avser man att skriva ett tillägg/ersättningar till motsvarande standard för vattendimma SIS-CEN/TS 14972:2011.

BIV önskar att vara representerade i denna arbetsgrupp och söker därför en lämplig representant. Om du är intresserad av att representera BIV i detta arbete så skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 2016-10-03. Nedan ser ni informationen från brandskyddsföreningen som närmare specificerar omfattning och mötestider.

Information från SBF:
Arbetslinjen är att vi ska ha samma upplägg som vi har haft för vattensprinkler i drygt 10 år:

 • Jag har inlett en diskussion med SIS om översättning av SIS-CEN/TS 14972:2011
 • Vi tar fram ett regelverk – SBF 503 – som består av tillägg och ersättningar till punkterna i 14972.
 • Vi arbetar för att kunna ta fram en trycksak som inkluderar både 14972 och SBF 503
 • I SBF 503 kommer bland annat hänvisningar till SBF 110, behörig ingenjör, anläggarfirma, leveransbesiktning, revisionsbesiktning, anläggningsskötare men även att vi kan acceptera ytterligare testmetoder än de som anges i 14972.

Vi bevakar även arbetet som sker inom CEN, men vi har gjort bedömningen att den nya standarden som kommer att ersätta TS 14972 inte kommer att vara publicerad inom de närmaste åren och att vi därför påbörjar detta arbete.

Följande arbetsgruppsmöten kommer att hållas:

 • Måndag den 24/10
 • Onsdag den 30/11
 • Tisdag den 17/1 - 2017

Samtliga möten kl 09.00 – ca 15.00 hos Brandskyddsföreningen, Årstaängsvägen 21C, Stockholm. Det är inte omöjligt att det blir fler möten, men dessa får bokas senare.