BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

BIV har erbjudits att utse en representant till referensgruppen för Brandforskprojektet "Bostadsbränder och äldre personer – tvärvetenskapliga framgångsfaktorer för reducering av döda och svårt skadade”. Arbetet i projektet handlar om att undersöka vad som kännetecknar framgång i samband med bränder hos äldre personer. I projektets syfte kan man läsa följande ”...att undersöka och analysera framgångsfaktorer som inneburit att bostadsbränder bland äldre inte lett till allvarligare skada eller död. Då syftet är att kunna avgöra vilka faktorer som kan vara tillämpbara i samhället för att minska antalet döda och allvarligt skadade i bostadsbränder, är projektet uppdelat enligt olika samhällsnivåer.”

 

Att vara deltagare i referensgruppen innebär att du är med på möten (ca 2-3 totalt) och bidrar med eget kunnande och återkopplar till medlemmarna efteråt. Vill du vara BIVs representant i projektet så hör av dig till Håkan Frantzich, hakan.frantzich [at] brand.lth.se senast tisdagen den 24 april. Håkan kan även ge ytterligare info om projektinnehållet. BIV täcker upp för resekostnader i samband med referensgruppmöten men arbetstiden står du själv för. Bifogade beskrivningar förklarar innebörden av att representera BIV i denna typ av sammanhang.

 

Hälsn

Håkan Frantzich

Efter frågor om sen anmälan till BIV-dagarna så har vi valt att lämna anmälningsformuläret öppet till och med torsdag denna vecka.  

Om du är en av dem som missat att anmäla sig till BIV-dagarna, passa då på innan torsdagen är över. Anmälan hittar du här: www.sfpe-biv.se/konferens/anmalan

 

Hälsningar / Programgruppen

Idag är den sista anmälningsdagen till BIV-Dagarna 2018!

Årets konferens har fokus på framtidens brandskydd och innehåller blocken:

  • framtidens samhälle
  • framtidens byggprojektering
  • hållbarhet
  • forskning
  • framtidens räddningstjänst

Deltagaravgiften för medlemmar i Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) är 2900kr och för övriga 3300kr.

Anmäl er på: http://www.sfpe-biv.se/konferens/anmalan

Vi ses i Linköping / Programgruppen

På måndag (den 9e april) är det den sista anmälningsdagen för BIV-dagarna 2018!

Passa på att anmäla er och ta del av ett spännande program. Årets konferens har fokus på framtidens brandskydd och innehåller blocken:

●framtidens samhälle
●framtidens byggprojektering
●hållbarhet
●forskning
●framtidens räddningstjänst

Deltagaravgiften för medlemmar i Föreningen för Brandteknisk ingenjörsvetenskap
(BIV) är 2900kr och för övriga 3300kr.
Anmäl er på denna länk: anmälan eller på www.sfpe-biv.se under fliken "BIV-dagarna".