BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Den 2 maj hade Boverket sitt första referensgruppsmöte Brandskydd för 2017, där BIV:s representant Johan Lundin närvarade. Mötet behandlade den genomgripande översynen av Boverkets byggregler som kommittén för modernare byggregler fått i uppdrag att göra. Därutöver diskuterades bland annat ett regeringsuppdrag Boverket fått om så kallade partiella hyreskontrakt och MSB:s vägledning om brandskydd i lov- och byggprocessen som tagits fram i samverkan med Boverket. På denna länk finns nu minnesanteckningar för den intresserade. Trevlig läsning!

I BIVs verksamhetsplan för detta år är det tydligt att föreningen både vill öka bredden i medlemsbasen och arbeta dedikerat med studentrekryteringen. Studenterna är en av våra största medlemsgrupper och våra framtida aktiva medlemmar och BIV vill därför veta vad studenterna vet och tycker om oss. Som en del av den nya medlemsstrategin skickar BIV därför nu ut en enkät till våra studentmedlemmar för att få veta vad vi kan göra bättre. Enkäten hittar du här. Om du är student får du väldigt gärna delta. Tack!

Under senare tid har BIV som representant i Brandskyddsföreningens regelgrupp sprinkler fått flertalet frågor kring skillnaderna mellan sprinklerstandarderna SBF 120:8 och EN 12845. Frågor har framförallt uppstått kring det som i SBF 120:8 är lägre krav än det som anges i EN 12845 och hur man bör hantera dessa utifrån perspektivet att BBR hänvisar till EN 12845. Vidare finns också en del kravhöjningar i SBF 120:8 i jämförelse med EN 12845 och frågor har uppstått kring huruvida dessa är motiverade eller ej.

Med anledning av dessa inkomna frågor har BIV bestämt sig för att ta fram ett tillämpningsstöd som avser att tydliggöra skillnaderna mellan SBF 120:8 och EN 12845. Vidare avses att i de fall det är möjligt också göra en kvalitativ bedömning för att underlätta analytisk dimensionering samt diskutera de kravhöjningar som finns i SBF 120:8. För att kunna genomföra detta arbete söks därför nu personer som är intresserade av att delta i en arbetsgrupp som arbetar fram tillämpningsstödet. 

Om du är intresserad? Läs mer om hur nedan

Läs mer: Delta i framtagandet av tillämpningsstöd avseende skillnad mellan sprinklerstandarderna EN 12845...

Forskningsanläggningen ESS utanför Lund som baseras på världens kraftfullaste neutronkälla är en gigant som nu har börjat ta form på allvar. De närmaste åren kommer byggnaderna att resa sig och synas långväga på slätten. ESS är ett europeiskt partnerskap som finansieras och drivs gemensamt av medlemsländerna. ESS har nära 380 anställda från 48 nationaliteter. Forskare, byggare och industrifolk, alla med olika bakgrund och kompetenser, samarbetar för att göra ESS till en världsledande forskningsanläggning. Hur kan man tämja ett sådant monster när det gäller brandskydd?

 • Fredrik Jörud från ESS kommer att presentera utmaningar i detaljplanearbetet och
  allmän riskhantering inom anläggningen.
 • Björn Yndemark från WSP kommer att redogöra för de särskilda brandtekniska
  analyser som har genomförts för denna avancerade anläggning. Björn kommer även
  att presentera det faktum att anläggningen faller inom ramen för kommunal
  räddningstjänst, samt vad detta har inneburit för den lokala räddningstjänsten vid
  arbete med insatsplanering.

Träffen hålls den 13 juni i ÅFs lokaler på Hallenborgs Gata 4 i Malmö.

Anmälan ska ske senast fredagen den 9 juni till David Tonegran, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

För mer information, se bifogad inbjudan.