BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Igår genomfördes det årliga årsmötet för föreningen. På årsmötet redovisades förutom verksamhetsberättelse (bifogat nedan), resultat- och balansräkning även styrelsen förslag på nya stadgar. Medlemmarna valde att rösta igenom de nya stadgarna, vilket glädjer oss stort och nu kan vi därför konstatera att strategiarbetet är helt klart. Nu kommer vi fullt ut att arbeta efter den strategiska planen i många år framöver. På mötet valde medlemmarna även att rösta igenom valberedningens förslag på ny styrelse. Det innebär att den nya styrelsen nu ser ut enligt följande:

  • Ordförande: Emma Nordwall
  • Vice Ordförande: Martin Nilsson
  • Sekreterare: Lars Strömdahl
  • Kassör: Johan Lindbom
  • Ledamot: Caroline Cronsioe
  • Ledamot: Henrik Rosenqvist
  • Ledamot: Håkan Frantzich
  • Ledamot: Lisa Björk
  • Studerande representanter från LTH och LTU (Anders Jönsson)

Därmed vill vi passa på att tacka Robert Jönsson och Ville Bexander för deras tid i styrelsen under året! Årets stipendiat blev Göran Holmstedt och Håkan Frantzich läste upp motiveringen på mötet. Vi gratulerar Göran till den välförtjänta utnämningen! Protokoll från mötet kommer att läggas upp på hemsidan inom kort. Tack för verksamhetsår 2016 och tack för ert förtroende under nästa år!

/Styrelsen

 

Lokalgrupp syd genomförde 5 december 2016 en mycket välbesökt träff (ca 50 personer) på ämnet utmaningar med olika kravnivåer i PBL/BBR och LSO. Presentationen tog avstamp i ett aktuellt föreläggande där bedömningen är att åtgärder som krävts är utöver nybyggnadskraven i BBR. Föredraget hölls av Sebastian Thuns och Markus Blåder från Räddningstjänsten Syd samt Johan Lindbom från Bricon. 

Intressanta diskussioner om vad det innebär att genom LSO ställa högre krav än nybyggnad följde. Presentationen finns att ladda ner här nedan.

Den 12 december kommer Brandskyddsföreningens regelgrupp för sprinkler ha möte. BIV finns representerade genom Martin Nilsson på detta möte. Bifogat finner ni agendan för det kommande mötet. Om ni har frågor som ni vill ska diskuteras och tas upp på mötet så kontakta Martin via mail eller telefon.

 

Den 17 oktober hade Boverket sitt referensgruppsmöte, där BIV:s representant Johan Lundin närvarade. Nedan finns nu protokollet från detta möte bifogat. Trevlig läsning!

 

Hej Medlemmar!

I tisdags genomfördes höstterminens lokalgruppsträff i Göteborg. Ämnet som gick av stapeln var en snarlik version av den tidigare träffen i Östergötland då Lars Broström från SP pratade om fasader i allmänhet och SP Fire 105 i synnerhet. Efter Lars genomgång pratade även Thomas Järphag från NCC om sina erfarenheter från byggbranschen och de problem man ställs inför när faktiska byggprodukter ska utvärderas mot ställda krav.

Träffen var välbesökt och den efterföljande frågestunden bjöd på intressanta diskussioner.

Väl mött inför nästa träff i vår. Har ni särskilda önkemål eller synpunkter så kontakta gärna någon i lokalgruppen.

Med vänlig Hälsning

Lokalgruppen Göteborg

genom

Henrik Rosenqvist