BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Hej medlemmar!

Nu är det dags för en ny lokalgruppsträff i Göteborg.

Denna gång kommer vi att diskutera brandskydd i Br1-byggnader av trä.  Sverige har haft en lång tradition med byggnationer av trä. Brandskyddsreglerna har dock tidigare satt strikta begränsningar för detta i högre och mer komplexa byggnader. Funktionsbaserade byggregler samt framdrift inom bygg- och fastighetsbranschen gör att vi nu ser en trend av byggnader som nästan uteslutande uppförs av trä – inte minst i form av så kallade modulbyggnader. Detta är dock inte helt oproblematiskt ur brandskyddssynpunkt och branschen delas av förespråkare och motståndare. För att diskutera detta har BIV bjudit in olika kunniga inom området för att tillsammans bli klokare!

Se bifogad inbjudan för mer information!

Rättelse 2017-11-02 - Birgit Östman representerar inte RISE utan representerar nu Linnéuniversitet. Birgit har däremot tidigare arbetat på SP - som numera bytt namn till RISE. Inbjudan är uppdaterad med denna information och kan ses nedan.

Väl mött!

Lokalgruppen Göteborg

För att höja kvalitén och trovärdigheten inom ingenjörsområdet brandberäkningar organiserar föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) en Round Robinstudie inom CFD området. En Round Robin studie inom beräkningsområdet är en studie där man jämför vad olika deltagare kommer fram till givet identiska instruktioner.

 

Studien delas in i följande steg:

 • Insamling av scenarioförslag för CFD beräkningar inkluderat vilken utdata som ska jämföras. Det är viktigt att scenarierna inte är för omfattande då vi eftersträvar en bred anslutning. Förslagen är företrädelsevis sådant som görs till vardags på brandkonsultföretag. E-posta era förslag till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 2017-11-15.
 • Projektet presenteras på Brandskydd 2017, 8- 9/11, med en poster där scenarioförslag efterlyses.
 • Med utgångspunkt från de inskickade förslagen definierar styrgruppen Round Robin studien.
 • Studien drar igång och deltagarna får två månader på sig att göra beräkningarna.
 • Resultaten skickas till Johan Anderson (RISE) och Nils Johansson (LTH) som sammanställer och avidentifierar vem som kommit fram till vad. Detta anses nödvändigt eftersom målet är att se på spridningen i resultat inom området brandberäkningar med CFD och inte att hänga ut vissa deltagare.
 • Ett resultatseminarium anordnas där resultaten diskuteras med utgångspunkt från en preliminär rapport.
 • Presentation av resultaten och slutsatserna sker på BIV-konferensen 2-3 maj 2018 (preliminärt datum)

MVH

Styrgruppen: Robert McNamee (Brandskyddslaget), Johan Anderson (RISE), Nils Johansson (LTH) och Christian Pelo (Ramböll)

BIV är från i år remissinstans till Brandforsk som är en av landets forskningsfinansiärer. Under september månad bad vi därför er medlemmar delta i den nya bedömningsgruppen för Brandforsk remisser. Nu är gruppen formerad och har påbörjat sitt arbete. Samordnare och deltagare i gruppen är:

 • Karl Fridolf (samordnare)
 • Fredrik Nystedt, Briab
 • Axel Mossberg, Brandskyddslaget
 • Erik Almgren, Bengt Dahlgren
 • Carl Spennare, Bengt Dahlgren

Styrelsen tackar alla för de intresseanmälningar som inkom och önskar gruppen ett stort lycka till!

Föreningen gav auktorisationsgruppen i uppgift under verksamhetsåret att föreslå åtgärder för att vitalisera vårt auktorisationsprogram. Under augusti månad kom gruppen dock fram till slutsatsen att behovet inte längre finns av auktoriseringen. Styrelsen har därför valt att gå på gruppens förslag och lägga ner auktorisationsprogrammet och tog beslutet på styrelsemötet i september. I bifogade dokument med minnesanteckningar finns motiveringen till detta. Vi hoppas att du som medlem och/eller auktoriserad därför kan förstå anledningarna till beslutet. Eftersom några auktorisationer fortfarande är pågående har styrelsen i BIV beslutet att alla auktorisationer förblir gällande tills dess att senast auktoriserade personens giltighetstid går ut dvs 2019-04-12. Därefter upphör BIVs auktorisation.