BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under det gångna året (eller under flera år). Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiaten får 10 000 kr samt ett diplom och detta delas normalt ut på föreningens årsmöte.

Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen och det måste inte vara en BIV-medlem. Stipendiat kan till exempel ha utfört: insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet, bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten, bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet eller framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering. Läs mer om kriterierna för stipendiet och nomineringen i bilagan samt nedan i läs mer.

Med vänlig hälsning, Stipendiegruppen inom BIV

Nils Olsson (Bengt Dahlgren Brand&Risk), Tomas Rantatalo (Fire Safety Design), Håkan Frantzich (LTH)

Läs mer: Nominera till BIV-stipendium

Eftersom det finns stora skillnader i hur reglerna tolkas och de val som görs när det gäller indata för beräkningarna i PFS/fläktar i drift får det till följd att de tekniska lösningarna och därmed säkerheten skiljer sig åt i branschen. BIV har under året fått in flera önskemål från er medlemmar om att starta upp ett tillämpningsstöd i ämnet och aktiviteten skrevs därför även in i årets verksamhetsplan. Nu vill därför styrelsen göra detta till verklighet och önskar få in intresseanmälningar för arbetet. Tillämpningsstöden leds av en samordnare och innefattar ca 5-8 personer. Arbetet kommer att genomföras under våren 2018.

Om du är intresserad, läs mer om hur nedan

Läs mer: Delta i arbetet med ett tillämpningsstöd för PFS-beräkningar, fläktar i drift

För att höja kvalitén och trovärdigheten inom ingenjörsområdet brandberäkningar organiserar föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) en Round Robinstudie inom CFD området. En Round Robinstudie inom beräkningsområdet är en studie där man jämför vad olika deltagare kommer fram till givet identiska instruktioner.

För att kunna genomföra denna studie behöver vi er hjälp som deltagare i studien. Mer information och hur du anmäler dig finns i bifogat dokument.

Med vänliga hälsningar Styrgruppen,
Robert McNamee (Brandskyddslaget), Johan Anderson (RISE), Nils Johansson (LTH) och Christian Pelo (Ramböll)

Varmt välkommen till höstens lokalgruppsträff syd i BIV. Denna gång kommer vi att diskutera ett pågående internationellt arbete kring hur man kan uttrycka och mäta termisk påverkan från bränder. Det är inte så enkelt som det låter, eller? Professor Ulf Wickström från Luleå Tekniska Universitet kommer att berätta om pågående internationella arbeten inom SFPE samt berätta om och diskutera en aktuell remiss inom Eurocode-systemet avseende brandkurvor och hur brandpåverkan skall uttryckas vid beräkning. Som bonus utlovas även information kring hur teorier om mätning och beräkning av temperatur kan hjälpa det svenska landslaget i längdskidor inför OS i Sydkorea.

Träffen hålls den 11 december på Tyréns kontor beläget på Isbergs Gata 15 i Malmö, mötet börjar kl. 16.30 och vi räknar med att vara klara kring 18.00. Anmälan ska ske senast torsdag den 7 december till David Tonegran. Se mer om innehåll och anmälan i den bifogade inbjudan.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen

David Tonegran (Bricon), Emma Nordwall (Räddningstjänsten Skåne Nordväst), Daniel Rosberg (WSP), Martin Nilsson (Zurich Nordic)