BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Brian Meacham, Associate Professor på Department of Fire Protection Engineering at Worcester Polytechnic Institute (WPI) i USA, besökte Sverige i september 2016. Han besökte Sverige som en del i sitt sabbatsår för att undersöka hur funktionsbaserade regler och analytisk dimensionering kan bli mer riskbaserade. Som medlem fyllde du förhoppningsvis i den enkät som skickades ut för ett tag sen som hjälp i hans arbete. I september 2017 kommer Brian att komma tillbaka till Sverige för att göra en uppföljning och resultatet av enkäten/arbetet finns nu att hitta här.

Har du funderingar och vill lämna input från rapporten och på Brians alternativa vägar framåt ber vi dig göra det innan Boverkets referensgruppsmöte (2 maj) som vår respresentant Johan Lundin närvarar på. Det kan du göra direkt på Boverkets hemsida och läsa mer om arbetet här

BIV har under senare tid fått frågor från medlemmar kring vad som kan anses vara korrekt agerande vid upptäckt av brister i en byggnads brandskydd. BIV har därför valt att publicera ett ställningstagande som redogör för om det finns någon anmälningsskyldighet utifrån ett juridiskt perspektiv och som även ger en rekommendation för hur man, utifrån BIVs hederskodex, bör agera om man upptäcker allvarliga brister i en byggnads brandskydd. Ställningstagandet finns att läsa på Medlemssidorna under rubriken Ställningstaganden.

Axel Mossberg (Brandskyddslaget AB) blir BIVs representant på Brandskyddsföreningens workshop om Hållbart byggande och brandsäkerhet den 7 april. 

Tack alla som inkom med intresseanmälan, vi vet att fler möjligheter till engagemang kommer inom kort!

Vi önskar Axel lycka till! 

Hej medlemmar!

BIV har valt att svara på en remiss från Svenska brandskyddsföreningen. Det gäller SBF 141:4 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar. BIV:s svar har arbetats fram av vår eminenta remissgrupp ihop med våra medlemmar. Svaret kan hittas nedan ihop med remissen.

Hälsningar 

Styrelsen BIV