BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

BIV har under senare tid fått frågor från medlemmar kring vad som kan anses vara korrekt agerande vid upptäckt av brister i en byggnads brandskydd. BIV har därför valt att publicera ett ställningstagande som redogör för om det finns någon anmälningsskyldighet utifrån ett juridiskt perspektiv och som även ger en rekommendation för hur man, utifrån BIVs hederskodex, bör agera om man upptäcker allvarliga brister i en byggnads brandskydd. Ställningstagandet finns att läsa på Medlemssidorna under rubriken Ställningstaganden.

Axel Mossberg (Brandskyddslaget AB) blir BIVs representant på Brandskyddsföreningens workshop om Hållbart byggande och brandsäkerhet den 7 april. 

Tack alla som inkom med intresseanmälan, vi vet att fler möjligheter till engagemang kommer inom kort!

Vi önskar Axel lycka till! 

Hej medlemmar!

BIV har valt att svara på en remiss från Svenska brandskyddsföreningen. Det gäller SBF 141:4 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar. BIV:s svar har arbetats fram av vår eminenta remissgrupp ihop med våra medlemmar. Svaret kan hittas nedan ihop med remissen.

Hälsningar 

Styrelsen BIV

Professor Brian J. Meacham på Worcester Polytechnic Institute utför en undersökning gällande PBD (performance-based design for fire) i världen, detta är något som kommer kunna bli viktigt och användbart för vår profession.

Därför vill BIV nu cirkulera länken bland våra medlemmar för att skapa ett så brett underlag som möjligt. Om du vill bidra till denna världsundersökning kan du följa instruktionerna I Läs mer. 

 
Läs mer: Delta i en undersökning om PBD i världen