BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Styrelsen 2017

Emma_Nordwall

Emma Nordwall – Ordförande

E-post: emma.nordwall@rsnv.se

Tel: 0702-35 81 59

1316787096_user_64

Martin Nilsson – Vice ordförande

E-post: martin.nilsson@zurich.com

Tel: 076 – 119 37 82

Lars_Stromdahl

Lars Strömdahl – Sekreterare

E-post: Lars.Stromdahl@bengtdahlgren.se

Tel: 072-582 62 42

Johan Lindbom

Johan Lindbom – Kassör

E-post: johan.lindbom@bricon.se

Tel: 070-291 89 70

Lisa Björk

Lisa Björk- Ledamot

E-post: Lisa.Bjork@brandskyddsforeningen.se

Tel: 08-588 474 30

Caroline Bernelius Cronsioe

Caroline Bernelius Cronsioe – Ledamot

E-post: caroline.cronsioe@boverket.se

Henrik_Rosenqvist

Henrik Rosenqvist – Ledamot

E-post: henrik@fasteng.se

Tel: 076-006 96 56

1316787096_user_64

Håkan Frantzich – Ledamot

E-post: hakan.frantzich@brand.lth.se

Tel: 046-222 95 91

1316787096_user_64

Kim Genberg – Studeranderepresentant

E-post: bra15kge@student.lu.se