BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Ställningstaganden

Här publiceras de frågor om byggnadstekniskt brandskydd där BIV tagit ställning. Ställningstaganden utgår ifrån frågeställningar från medlemmar och baseras på föreningens hederskodex och god ingenjörskonst.

Att anmäla bristande brandskydd

Ställningstagandet utgör en vägledning för hur man som medlem bör agera om man upptäcker allvarliga brister i en byggnads brandskydd i rollen som brandsakkunnig eller i andra sammanhang.

Ladda ner: Anmäla bristande brandskydd 2017-04-04.pdf

Tillämpning av mindre avvikelse enligt BBR och EKS

Ställningstagandet omfattar en genomgång av regelverket som berör mindre avvikelse enligt BBR och EKS. I ställningstagandet ges två exempel, ett där mindre avvikelse inte anses lämpligt, och ett där mindre avvikelse anses kunna tillämpas.

Ladda ner: Mindre avvikelse 2015-06-29.pdf