BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remissvar – SBF 141:4 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar

Hej medlemmar!

BIV har valt att svara på en remiss från Svenska brandskyddsföreningen. Det gäller SBF 141:4 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar. BIV:s svar har arbetats fram av vår eminenta remissgrupp ihop med våra medlemmar. Svaret kan hittas nedan ihop med remissen.

Hälsningar 

Styrelsen BIV