BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remiss: SBF 142:2 Regler för anslutning och provning av vattentillopp till sprinklersystem

Remiss angående ändringar i SBF 142:2 Regler för anslutning och provning av vattentillopp till sprinklersystem.

Huvudsyftet med revideringen har varit att inkludera krav för kapacitetsprov som hittills angetts i SBF 120, samt att ta fram alternativ till fullständiga kapacitetsprov i de fall fullständiga prov inte tillåts av huvudmannen för det allmänna vattenledningsnätet.

Regelverket är avsett att vara hjälp för de som planerar, projekterar, kontrollerar eller bedömer vattensprinklersystem. Dokumentet kan användas vid diskussioner med huvudmannen för det allmänna vattenledningsnätet men avser inte att komma i konflikt med eventuella lokala krav för anslutning eller provning av sprinklersystem.

Om du vill lämna input till BIVs remiss, skickar du dina synpunkter till henrik.braatz@scania.com senast
2018-07-26. Använd bifogad svarsblankett och ge så konkreta synpunkter som möjligt. Frågor som skickas i remissvaret besvaras normalt inte. 

/Henrik Braatz