BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remiss – prINSTA – TS 951 & -952

Hej medlemmar!

BIV har för avsikt att lämna ett remissvar på remisser enligt nedan. Synpunkter mailas tacksamt till henrik.braatz@scania.com . För att hinna sammanställa behöver vi era svar senast 2018-02-18.

Remisserna hämtas ut efter man skapat ett konto på SIS och hittas i länkar enligt nedan:

– SS-INSTA 951 Fire safety engineering – Probabilistic methods for verifying fire safety design in buildings. 

https://lnkd.in/e_8yzE4

– SS-INSTA 952 Fire safety engineering – Review and control in the building process.

https://lnkd.in/ewpNue7

De tekniska specifikationerna är utvecklade inom det nordiska samarbetsprojektet ”Fire Safety Engineering for Sustainable and Innovative Building Solutions”. Projektet har finansierats av Nordic Innovation, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET, SBUF och deltagarna själva.

Remisserna går ut i respektive nordiskt land och inkomna kommentarer kommer att hanteras i en gemensam nordisk arbetsgrupp innan specifikationerna kan fastställas.”

Tackar på förhand!

Med vänliga hälsningar

/BIV