BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remiss Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning

Remiss om föreskrifter om Arbetsplatsen utformning.

Arbetsmiljöverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning. De föreslagna föreskrifterna ska förenkla genom en mer överskådlig struktur och tydligare definitioner.

De föreslagna föreskrifterna innebär en sammanslagning av föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2 med föreskrifterna om arbete i stark värme, AFS 1997:2, föreskrifterna om arbete i kylda livsmedelslokaler, AFS 1998:2 och föreskrifterna om skyltar och signaler, AFS 2008:13.

De föreslagna föreskrifterna innebär också ett förtydligande av arbetsmiljölagen, kap 3, 6, 7, 7 a, 7 c och 7 h §§. Förslaget avser byggherrens, projektörernas och byggarbetsmiljösamordnarnas ansvar för arbetsmiljön i färdiga byggnader och anläggningar.

Svar i bifogat svarsformulär till lisa.bjork@brandskyddsforeningen.se senast 2019-02-26. Tänk på att svara med konkreta förslag. Undvik att skriva frågor i svaret, dessa kommer inte att besvaras.