BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remiss Ds 2018:20 Tillstånd till offentlig danstillställning

Här kommer remiss om Tillstånd till offentlig danstillställning.

Utredningens förslag innebär att dagens absoluta tillståndskrav ersätts med ett tillståndskrav som är beroende av vissa riskfaktorer. Genom att tillståndskravet kopplas till riskfaktorer blir det tydligare varför och under vilka omständigheter dans är en tillståndspliktig verksamhet. Förslaget bör leda till att regelverket vinner större förståelse och acceptans. Ambitionen med förslaget är att åstadkomma en förenkling och minskad byråkrati utan att göra avkall på ordning och säkerhet.

 

Svar till henrik.braatz@scania.com senast 2018-09-24 och gärna i bifogat svarsformulär. Tänk på att svara med konkreta förslag. Undvika att skriva frågor i svaret, då dessa ändå inte kommer att besvaras.

Uppdaterat med en utredning som var underlag till remissförslaget.