BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Referensgrupp till Brandforskprojektet ’Bostadsbränder och äldre personer’

BIV har erbjudits att utse en representant till referensgruppen för Brandforskprojektet ”Bostadsbränder och äldre personer – tvärvetenskapliga framgångsfaktorer för reducering av döda och svårt skadade”. Arbetet i projektet handlar om att undersöka vad som kännetecknar framgång i samband med bränder hos äldre personer. I projektets syfte kan man läsa följande ”…att undersöka och analysera framgångsfaktorer som inneburit att bostadsbränder bland äldre inte lett till allvarligare skada eller död. Då syftet är att kunna avgöra vilka faktorer som kan vara tillämpbara i samhället för att minska antalet döda och allvarligt skadade i bostadsbränder, är projektet uppdelat enligt olika samhällsnivåer.”

 

Att vara deltagare i referensgruppen innebär att du är med på möten (ca 2-3 totalt) och bidrar med eget kunnande och återkopplar till medlemmarna efteråt. Vill du vara BIVs representant i projektet så hör av dig till Håkan Frantzich, hakan.frantzich [at] brand.lth.se senast tisdagen den 24 april. Håkan kan även ge ytterligare info om projektinnehållet. BIV täcker upp för resekostnader i samband med referensgruppmöten men arbetstiden står du själv för. Bifogade beskrivningar förklarar innebörden av att representera BIV i denna typ av sammanhang.

 

Hälsn

Håkan Frantzich