BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Rapportering från möte med Brandskyddsföreningens regelgrupp sprinkler

Den 7 september hade Brandskyddsföreningens regelgrupp sprinkler möte och BIV var representerade genom Martin Nilsson. Nedan finner du en kort sammanfattning av vad som diskuterades på mötet. Om du undrar något över nedanstående är du välkommen att kontakta Martin Nilsson.

 

  • Remisser för EN standarder för boendesprinkler och vattendimma är avslutade.
  • Det har kommit nya anvisningar för serviceritningar sprinkler.
  • Sprinklerfrämjandet tillsammans med Brandkonsulten har givit ut en rapport avseende tillförlitlighet för vattensprinkleranläggningar. På samma ämne har 2017 års rapport U.S. Experience with sprinklers givits ut av NFPA.
  • Det kommer att bli en ändring i skrivningen i EN 12845 avseende tredjepartskontroll av sprinkler. Dock oklart vilken typ av ändring.
  • Anvisningar för revisionsbesiktning är uppdaterad och korrektur pågår. Inga större förändringar mot remissen. BIV tycker att hur arbetsgruppen behandlat remissynpunkterna bör vara tillgängligt för de som lämnat remissynpunkter.
  • Arbetet med SBF-standarden för vattendimma avvaktar arbetet med den europeiska standarden. Den europeiska standarden har varit på remiss och synpunkter ska nu behandlas.
  • Arbetet med standarden för kommunal anslutning och kapacitetsprov pågår under hösten.
  • Arbetet med utveckling av standard för trycksatta stigarledningar pågår. Man utgår i arbetet från NFPA 14.
  • En del tekniska tolkningsfrågor av SBF 120 diskuterades avseende övervakning av ventiler, upphängning av flexibla slangar och förslag till skrivelser i SBF 120 för hastigheter i rör på sugsida av pumpar.