BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Oklart vem som tar brandskyddsansvar

Efter granskning av räddningstjänsten står det klart att ishallen i Sunderbyn i Norrbotten inte uppfyller brandskyddskraven för samlingslokalen. Nu återstår kostsamma åtgärder för att göra anläggningen färdig för att åter kunna ta den i drift. Anläggningen har stått färdig och har använts i två år innan bristerna uppmärksammades.