BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Nyhetsbrev

Under verksamhetsåret 2014 genomförde BIV:s dåvarande styrelse en undersökning bland föreningens medlemmar om bland annat kommunikation och informationsspridning. Det framkom då bland annat att föreningens medlemmar önskade mer information från BIV, både via BIV:s hemsida och i andra kanaler. Under det efterföljande verksamhetsåret började styrelsen därför att skicka ut regelbundna nyhetsbrev i mailform till föreningens medlemmar i syfte att öka transparensen om vad BIV:s styrelse arbetar med. Sedan dess har nyhetsbreven skickats ut kvartalsvis, och innehållet hålls ofta relativt kort med hänvisningar till de nyheter som publicerats på BIV:s hemsida under det gångna kvartalet.

Här nedan kan du ladda ner de nyhetsbrev som tidigare distribuerats till föreningens medlemmar.

2016

2015