BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Nya möjligheter att påverka!

I samband med att nya byggregler håller på att färdigställas pågår också arbetet med standardiseringen av BBRAD. Som en del av detta arbete har arbetsgruppen tagit fram en enkätundersökning för att se vad branschen anser att det finns för utvecklings- och förändringsbehov. BIV har blivit ombedda att sprida denna enkätundersökning till våra medlemmar och följare för att möjliggöra så många svar som möjligt. Enkätundersökningen riktar sig till konsulter, räddningstjänster och andra aktörer som stöter på BBRAD och har relativt god kännedom om vad den reglerar.

Enkäten nås här: https://forms.gle/vKTrAiG2RqabQsf66

Enkätundersökningen kommer hållas öppen till juldagen.

Från BIV:s håll ser vi positivt på detta arbete och uppmanar därför våra medlemmar och följare att ta sig tid till att svara på enkäten. Tillsammans har vi möjlighet att påverka på ett positivt sätt!

Mvh
Styrelsen