BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Ny strategi för en aktiv medlemsförvaltning

I den strategiska planen för föreningen står det att föreningen ska arbeta aktivt för medlemmarnas engagemang i föreningens aktiviteter och verka för att öka antalet medlemmar. Ett kortsiktigt mål finns dessutom definierat som lyder: ”Föreningen ska utreda hur en aktiv medlemsförvaltning bäst servar och tilltalar våra befintliga medlemmar samt bidrar till ökat medlemsantal”. Därför valde styrelsen att under våren och sommaren arbeta på och definiera hur vi anser att en sådan medlemsförvaltning ska bedrivas i framtiden med rubrikerna:

  1. Fler medlemmar ska känna sig involverade och engagerade i föreningens arbete
  2. Föreningens medlemsbas ska breddas
  3. Fler studenter ska vara/bli medlemmar
  4. Fler medlemmar ska även vara SFPE – medlemmar
  5. Färre medlemmar ska lämna föreningen

Strategin för aktiv medlemsförvaltning syftar således till att omsätta hur en aktiv medlemsförvaltning bedrivs i praktiken. Planen är nu beslutad av styrelsen och om du önskar ta del av vad strategin säger och vilka aktiviteter som ska startas är det bara att kontakta någon i styrelsen som kan förmedla dokumentet.