BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Lokalgruppsträff Göteborg 2018-06-12

Case Study av Br0-byggnader

Varmt välkomna till försommarens lokalgruppsträff i Göteborg.

Temat för träffen kommer att vara en case study av Br0-byggnader. Detta tror vi kan bli mycket givande och intressant utifrån de många stora och komplicerade projekt som Göteborg och dess närregion planerar för. Som bekant är det inte givet vilken brandskyddsnivå som förväntas i våra mer komplicerade objekt. Genom en bra samverkan kan vi bara bli bättre och klokare.

För de aktuella fallen samt övriga detaljer, se bifogad inbjudan.

Väl mött!

/Lokalgruppen Göteborg