BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Konferenser

BIV har en relativt lång tradition av att arrangera konferenser. År 2000 bidrog föreningen till genomförandet av den internationella SFPE-konferensen om analytisk dimensionering, och några år senare, närmare bestämt år 2005, arrangerade föreningen den första nationella konferensen i Göteborg. Nedan kan den intresserade ladda hem programmen från de tidigare nationella konferenserna, och i den mån materialet har funnits tillgängligt, även föreläsarnas presentationer.

2-3 maj 2018, Linköping

Den 2-3 maj genomfördes BIV-dagarna i Linköping. Inbjudan, komplett program och presentationer finns tillgängliga nedan.

 • Inbjudan [Inväntar godkännande för publisering med avseende på GDPR]
 • Program BIV-dagarna 2018 med länkar till presentationer [Inväntar godkännande för publisering med avseende på GDPR]

7-8 april 2016, Luleå

Med anledning av att SFPE år 2015 lanserade en ny europeisk konferens förlagd till Köpenhamn valde BIV att inte arrangera en egen nationell konferens samma år. Istället genomförs de s k BIV-dagarna den 7-8 april i Luleå under 2016. Inbjudan, komplett program och presentationer finns tillgängliga nedan.

 • Inbjudan [Inväntar godkännande för publisering med avseende på GDPR]
 • Program BIV-dagarna 2016 med länkar till presentationer [Inväntar godkännande för publisering med avseende på GDPR]
 • Samtliga presentationer, Luleå 2016 [Inväntar godkännande för publisering med avseende på GDPR]

30-31 maj 2013, Stockholm

Den första januari år 2012 hade nya brandskyddsregler i BBR 19 trätt i kraft, och sedan den första januari år 2013 var övergångsperioden mellan gamla och nya BBR över. De nya brandskyddsreglerna innehöll stora förändringar i förhållande till tidigare upplagor av BBR, och tillsammans med förändringarna i den då nya Plan- och bygglagstiftningen bedömdes de av vissa som den största utmaningen för branschen på 20 år.

Att det i nya BBR 19 fanns knivigheter och avsnitt som inte var solklara i den praktiska tillämpningen var uppenbart, något som inte minst belystes av BIV:s alla medlemmar. Därför genomförde BIV strax innan konferensen ett arbete tänkt att ge stöd till den praktiska tillämpningen av BBR. Arbetet initierades av dåvarande styrelsemedlem i BIV, men utfördes i huvudsak av BIV:s egna medlemmar i olika tillämpingsgrupper (Br0, CFD och Kontrollplaner) och lokalgrupper, och presenterades under konferensen. Dessutom var Boverket på plats för att kunna besvara de vanligaste frågorna, och MSB som kunde ge sin syn på de nya brandskyddsreglerna. .

 • Inbjudan med program, Stockholm 2013 [Inväntar godkännande för publisering med avseende på GDPR]
 • Presentationer, Stockholm 2013 [Inväntar godkännande för publisering med avseende på GDPR]

24 november 2011, Lund

År 2011 firade BIV 15 år som förening, och i samband med att den internationella SFPE-konferensen om analytisk dimensionering arrangerades i Lund förlades en särskild dag för BIV-arrangemanget. Inbjudan och program till denna konferens saknas, däremot finns några av de presentationer som hölls under arrangemanget tillgängliga för nedladdning nedan.

 • Presentationer, Lund 2011 [Inväntar godkännande för publisering med avseende på GDPR]

19-20 november 2009, Göteborg

År 2009 var temat för BIV:s konferens kostnad och nytta av brandskydd och annan riskhantering, och konferensen var återigen förlagd till Arken Hotell & Konferens i Göteborg. Konferensen belyste bland annat möjligheten att analysera och optimera investeringar i brandskydd och andra riskhanteringsåtgärder med avseende på balansen mellan kostnad och nytta. 

 • Inbjudan med program, Göteborg 2009 [Inväntar godkännande för publisering med avseende på GDPR]
 • Presentationer, Göteborg 2009 [Inväntar godkännande för publisering med avseende på GDPR]

15-16 november 2007, Stockholm

Föreningens andra nationella konferens arrangerades på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm på temat risk- och krishantering. Syftet var bland annat att belysa de problem, men även de möjligheter, som vid tiden förknippades med risk- och krishantering. Nedan kan såväl inbjudan med program laddas ner som en samling (.zip) av de presentationer som hölls.

 • Inbjudan med program, Stockholm 2007 [Inväntar godkännande för publisering med avseende på GDPR]
 • Presentationer, Stockholm 2007 [Inväntar godkännande för publisering med avseende på GDPR]

1-2 november 2005, Göteborg

År 2005 bjöd föreningen för första gången in till en två dagar lång nationell konferens. Arrangemanget ägde rum på Arken konferenscenter i Göteborg, och temat var brandteknisk projektering med inriktning mot analytisk dimensionering. Tyvärr saknas presentationer från denna konferens, men den intresserade kan ta del av programmet nedan.

 • Inbjudan med program, Göteborg 2005 [Inväntar godkännande för publisering med avseende på GDPR]