BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Inbjudan till BIV-lunch deluxe 24 april 2019

Tema hållbarhet och brandskydd

Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff i BIV. Denna gång kommer vi att diskutera hållbarhet och brandskydd. Vi kommer dels ha ett lite bredare block där vi diskuterar hållbarhet och brandskydd på en mer generell nivå och sedan kommer vi djupdyka i vissa specifika frågor kopplade till ämnet. Dessutom kommer deltagarna få ge input till BIV hur de kan bidra i denna aktuella fråga genom en workshop.

Programmet kommer att vara ungefär enligt nedan. Alla ämnen/föreläsare är inte spikade så vissa ändringar kan förekomma.

 • Block 1: Hållbarhet och brand generellt
  • Vad finns det för hjälpmedel när man pratar brand och hållbarhet?
  • Vad görs i forskningsvärlden på ämnet?
 • Block 2: Specifika problemställningar
  • Gröna tak
  • Solceller
  • Batterier

När och var?

Träffen hålls den 24 april 2019 i Brandskyddsföreningens lokaler på Årstaängsvägen 21C i Stockholm, mötet börjar kl. 11:00 och vi räknar med att vara klara kring 14.00. Under mötet kommer det att bjudas på lunch. Priset är 0 kr för alla.

För att nå så många som möjligt önskar vi att Ni kan skicka vidare denna inbjudan till de av era kontakter som kan vara intresserade av att delta.

Anmälan

Anmälan ska ske senast 12 april till Axel Mossberg, axel.mossberg@brandskyddslaget.se Vid frågor kontakta Axel på 073-706 57 27 eller skicka ett mail.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen

Axel Mossberg (Brandskyddslaget), Caroline Bernelius Cronsioe (Prevecon Brand & Riskkonsult), 
Lars Strömdahl (Bengt Dahlgren Brand & Risk)