BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Hur optimerar vi möjligheten för dig att kunna engagera dig i remissen om möjligheternas byggregler?

Enligt en preliminär tidplan från Boverket (som kan ändras) kan vi förvänta oss att remissen för möjligheternas byggregler kommer i månadsskiftet april/maj 2023 och att remissen ska vara besvarad till månadsskiftet augusti/september 2023.

BIV har börjat fundera på hur vi bäst engagerar dig som medlem för att tillsammans skapa ett remissvar.  Vi vill därför veta vad som mest troligt kommer göra att Du engagerar dig. Av den anledningen skulle vi uppskatta om du vill svara på enkäten som du når via länken nedan. Svara nu direkt!

Google formulär: https://forms.gle/s4J93wkQLwfqWR7A7