BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Hur mår våra hus?

Boverket presenterade 2009-09-09 en rikstäckande undersökning av svenska byggnader. Undersökningen har framförallt granskat byggnaders egenskaper inom innemiljö, fukt, energiprestanda men till viss del också status på brandskyddet. På sidan 85 finns information om brandvarnare i det svenska bostadsbeståndet.