BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Deltagare i arbetsgrupp: SBF 126 Brandskydd i höglager

Hej,

 

Vi söker deltagare till en arbetsgrupp för revidering av SBF 126 Brandskydd i höglager.

 

Normen ändras till SBF 126:6 Brandskydd i lager. Normen SBF 126:5 reviderades 2001, den är följaktligen inte uppdaterad enligt gällande byggregler, annan lagstiftning eller standarder. På grund av ändringar i regelverk och utvecklingen av byggandet och verksamheter i den här kategorin kommer normen ändras i stor utsträckning. Normen kommer dessutom att skrivas om för att gälla lager generellt. Både byggnadstekniskt och till viss del organisatoriskt brandskydd kommer att behandlas i normen.

 

Målet är att skapa en norm för lager som anger säkerhetshöjande åtgärder inom brandskydd som är relevanta för de verksamheter som bedriver lagring, för nybyggnation och befintliga byggnader.

 

Tidplan

Arbetet planeras pågå augusti 2018-augusti 2019. Ett inledande möte kommer att hållas med arbetsgruppen i september 2018. Vid det inledande mötet presenteras en tidplan för gruppens arbete. Det första mötet kommer att hållas hos Brandskyddsföreningen i Liljeholmen, Stockholm. Det finns möjlighet att delta via Skype på samtliga möten, cirka 3–5 möten september 2018-mars 2019.

Extern remiss ska skickas ut i mars 2019. Planerad remisstid 6 veckor. Möte med arbetsgrupp för hantering av remisskommentarer i maj 2019.

Utgivning planeras till september 2019.

 

Om ni är intresserade av att delta i arbetsgruppen svara till Lisa Björk lisa.bjork@brandskyddsforeningen.sesenast 20 augusti