BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Delta i framtagandet av tillämpningsstöd avseende skillnad mellan sprinklerstandarderna EN 12845 och SBF 120

Under senare tid har BIV som representant i Brandskyddsföreningens regelgrupp sprinkler fått flertalet frågor kring skillnaderna mellan sprinklerstandarderna SBF 120:8 och EN 12845. Frågor har framförallt uppstått kring det som i SBF 120:8 är lägre krav än det som anges i EN 12845 och hur man bör hantera dessa utifrån perspektivet att BBR hänvisar till EN 12845. Vidare finns också en del kravhöjningar i SBF 120:8 i jämförelse med EN 12845 och frågor har uppstått kring huruvida dessa är motiverade eller ej.

Med anledning av dessa inkomna frågor har BIV bestämt sig för att ta fram ett tillämpningsstöd som avser att tydliggöra skillnaderna mellan SBF 120:8 och EN 12845. Vidare avses att i de fall det är möjligt också göra en kvalitativ bedömning för att underlätta analytisk dimensionering samt diskutera de kravhöjningar som finns i SBF 120:8. För att kunna genomföra detta arbete söks därför nu personer som är intresserade av att delta i en arbetsgrupp som arbetar fram tillämpningsstödet. 

Om du är intresserad? Läs mer om hur nedan

Arbetet kommer att genomföras under hösten 2017. Om du är intresserad av att delta så anmäl ditt intresse till  martin.nilsson@zurich.com senast 2017-06-20.

Vi ser helst ett brett deltagande från olika professioner som brandkonsulter, sprinklerkonsulter, försäkring, räddningstjänst, forskning etc.