BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

CFD – Beräkningar vid brandteknisk dimensionering

CFD-beräkningar vid brandteknisk dimensionering – En Round Robin studie

I studien utförde nio deltagande aktörer samma beräkningsuppgifter utan att veta vad de andra kommit fram till. Resultatsammanställningen visar en relativt stor spridning som till största delen kan förklaras med att deltagarna gör olika ingenjörsmässiga val. Läs den och fundera på vilka ingenjörsmässiga val du gör i vardagen!

Rapporten finns bifogat här och kommer att läggas ut på den allmänt åtkomliga delen av BIVs hemsida.

Tack till alla som deltagit!

Läs rapporten här