BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Brandskyddsföreningens regelgrupp sprinkler

Den 5 september deltog Martin Nilsson som representant för BIV i Brandskyddsföreningens regelgrupp sprinklers möte. Nedan punkter är ett urval av ämnen som diskuterades.

 

  • Joakim Thörnqvist (AIG) presenterade information om en brand hos Ocado i UK. Ett automatlager som var fullt sprinklerskyddat men som brann ner till grunden. Bidragande orsaker kan vara att sprinklersystemet stängts av i början av branden för att sen öppnas igen. En annan faktor kan ha varit att räddningstjänsten inte kom åt branden då lagringen är automatiserad och så tät.
  • Information från NFPA (Victoria Hutchison, NFPA) presenterades avseende ett forskningsprojekt för att samla in underhållsdata för sprinklersystem. Syftet är att göra intervaller för inspektion och provning av sprinklersystem mer evidensbaserade.
  • Boverket har ute en remiss på en regelförändring av BBR bl.a. med anledning av SS-EN 16925:2018 för boendesprinkler. Man har lagt till i allmänna råd för att erhålla samma säkerhetsnivå som tidigare i BBR.
  • Ville Bexander (Brandskyddsföreningen) presenterade en sammanställning som brandskyddsföreningen gjort avseende tillåtna avsteg i BBR med hänsyn till sprinkler och förenklad dimensionering.
  • Martin Nilsson (BIV) presenterade status på arbetet med BIVs tillämpningsstöd att jämföra SBF 120 och EN 12845.
  • Det diskuterades att öppna upp för alternativa metoder för rörkontroll, att använda exempelvis röntgen istället för demontering av rör.