BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Boverkets referensgruppsmöte 6

Boverket hade ett referensgruppsmöte angående möjligheternas byggregler den 19 oktober. BIV:s representant Nils Olsson deltog och sammanfattar mötet såhär:

Mötets agenda handlade främst om att följa upp och diskutera de synpunkter som inkommit på regelutkastet, där bl.a. BIV lämnat synpunkter som framkommit vid workshopar med medlemmarna under hösten. Generella synpunkter som Boverket fått handlade bl.a. om svårigheter att överblicka resultatet av ändringarna, status på författningskommentarer, begrepp och otydlighet. Vid mötet diskuterades främst krav på omfattande brandspridning och krav på brandspridning mellan byggnader, krav på byggnader med brännbar stomme och krav på brandgasventilation. Vidare fanns synpunkter på BBRAD, att Boverket bl.a. lämnar ifrån sig säkerhetsnivån. Slutligen berördes kommande ändringsregler. Boverket kommer att skicka ut remissförslag för ändringsregler i två omgångar, en allmän del i december och en brandspecifik del i april 2023. Nästa möte i Boverkets referensgrupp är i mars 2023.

Vill du läsa mötesprotokollet som Boverket har sammanställt eller ta del av materialet som visades under mötet så hittar du detta på medlemssidorna under Boverkets referensgrupper.