BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Boverkets referensgrupp

Hej BIV-medlem,

Som du säkert känner till har BIV en representant i Boverkets referensgrupp och efter lång och uppskattad insats av Johan Lundin kommer jag nu att ta över stafettpinnen. Vi önskar gärna input från dig som medlem på frågor att lyfta vid dessa referensgruppsmöten, så ta chansen att påverka.

Skicka dina tankar/frågeställningar/förslag till nils.olsson@bengtdahlgren.se samt även till robert.mcnamee@brandskyddslaget.se i BIVs styrelse (inkomna förslag går på remiss genom styrelsen innan det blir ett BIV-förslag).

Med hopp om stort engagemang från er alla!

 

Hälsningar

Nils Olsson