BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Bli BIVs representant i arbetsgruppen för SBF 501 Regler för boendesprinkler

BIV har erbjudits att utse en representant till arbetsgruppen för att arbeta fram den nya versionen av SBF 501 Regler för boendesprinkler. Arbetet leds av brandskyddsföreningen och arbetsgruppen kommer tillsammans att ta utveckla standarden. Vill du vara BIVs representant i projektet så hör av dig till Martin Nilsson, martin.nilsson [at] zurich.com senast den 31 juli.

 

En ny europastandard EN 16925 har varit ute på remiss ett antal gånger och röstats ner men en formal vote kommer att ske i juni. Om denna röstas igenom kommer boendesprinklerstandarden arbetas om i grunden och följa samma upplägg som sprinklerstandarden SBF 120 där tillägg/avdrag till EN standarden görs där så är befogat som är kompletterande, tillkommande eller ersättande. Detta innebär därmed inte att en helt ny standard ska arbetas fram, snarare att mindre kompletteringar till EN standarden ska tas fram.

 

Att vara deltagare i arbetsgruppen innebär att du är med på möten (ca 3-4 totalt) med det första mötet den 25/10. Vidare kommer en del arbete att behöva ske innan första mötet (inläsning på förslag framtaget av brandskyddsföreningen som skickas ut i början av oktober) samt en del mellan mötena. Möten kommer normalt att ske i Stockholm men även andra orter kan bli aktuella beroende på arbetsgruppens sammansättning. Som representant förväntas du framhålla BIVs ståndpunkt, bidra med ditt eget kunnande och återkoppla till föreningens medlemmar. Remiss för standarden planeras att ske i april-maj 2019 och publicering under sommaren 2019. Hör av dig till Martin om du vill ha ytterligare info om innehållet.

 

BIV täcker upp för resekostnader i samband med möten men arbetstiden står du själv för. Bifogade beskrivningar förklarar innebörden av att representera BIV i denna typ av sammanhang.