BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

BIVdagarna 2024

Välkomna till föreningen för Brandteknisk Ingenjörsvetenskaps konferens BIV-dagarna 2024. BIV är den officiella svenska avdelningen (chapter47) i den internationella organisationen Society of Fire Protection Engineers (SFPE).

Plats: RISE, Brinellgatan 4, Borås. Gå in via huvudentrén till RISE i hus 1, vi ska vara i rummet da Vinci.

Vid frågor kontakta oss via BIVdagarna@sfpe-biv.se

Program

Se PDF-program med slottider här

 • Ny teknik: brandskydd batterier och vätgassäkerhet
 • Rundvandring, studiebesök och brandförsök i RISE brandlaboratorium
 • BIV:s nyatillämpningsstöd omdelaminering av trä
 • BIV:s nyatillämpningsstöd omkontroll av brandskydd ibyggprocessen–rekommendationerför träbyggnader
 • Nya forskningsresultat omutrymning genom inåtgående dörrar
 • Förra årets BIV-stipendiat:Kan vi göra världen bättre?
 • BIV:s nya tillämpningsstöd omanalytisk dimensionering avventilationsbrandskydd
 • BIV:s nyatillämpningsstöd om CFD
 • Kvinnor och män dömda för mordbrand: Psykosociala, psykologiska och somatiska faktorer vid tidpunkt för brott
 • Levande digital dokumentation
 • Brand BIM–erfarenheter frånverkliga projekt ochframtidsspaningar
 • Årets BIV-stipendiat: Överraskning
 • BIV:sRound Robin studie ombrandskyddsprojektering avträbyggnader
 • NyEurocodeombrand och trä
 • Möjligheternas byggregler-vadhänder nu?BIV’sroll och arbetetframåt
 • Katastrofplanering för att skyddakulturarvet
 • Bränder i syrereducerade miljöer
 • Vad händer inom Society of protection engineers (SFPE)?
 • BIV:sFörsäkringsutskott–att få enbyggnad försäkringsbar
 • Biobaserade byggnadsmaterialochderas brandegenskape
 • Ny europeisk standardförfasadprovning

Att ta sig till konferensen från centrala Borås

Plats: RISE, Brinellgatan 4, Borås
Gå in via huvudentrén till RISE i hus 1, vi ska vara i rummet da Vinci.

Flertalet bussar går från Borås Resecentrum till hållplatsen ”Symfonigatan” som ligger i direkt anslutning av till Rise. Se exempel på bussar/tider nedan. Fler resor finns på Västtrafiks reseplanerare här.

Konferens och middag

Konferensen startar klockan 9.00 den 13/3 och slutar klockan 15.00 den 14/3.
Middag kommer att hållas på kvällen den 13/3 på Yxhammargården, Yxhammargatan 29, Borås

Årsmöte och BIV-mingel

På kvällen den 12 mars kommer BIV att hålla årsmöte. I samband med detta blir det mingel vid vilket det kommer att bjudas på en lättare mingelbuffé och fördrink.


Tid: 19.00-22.00 (årsmötet startar 19.30)
Plats: Yxhammargården, Yxhammargatan 29, Borås

Hotellbokning

Eventuell hotellbokning görs direkt av deltagarna själva.

Frågor

Vid frågor kontakta oss via BIVdagarna@sfpe-biv.se