BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

BIV-dagarna 2018

Den 2-3 maj genomfördes BIV-dagarna 2018 i Linköping. Huvudtemat för konferensen var ”Framtidens brandskydd, framtidens ingenjörsvetenskap” vilket inkluderade ett brett spektrum av föredrag. Konferensen inleddes med en framtidsspaning från NFPA där nya spännande sätt att samla in och använda data presenterades. Därefter blickade vi framåt på den kommande Brandforsksatsningen på en forskarskola för räddningstjänsten, risker med ny teknik i fordon samt utmaningar kring insatser i höga byggnader. En framtidsvision målades även upp med hjälp av BIM och ett växande Boverk kryddat med en dos framåtblickande standardisering. I framtiden är det också viktigt med god samordning mellan tekniska system och ett robust samhällsbygge som tål antagonistiska handlingar.

Tre professorer tog oss sedan med på en resa från det mer övergripande forskningsperspektivet, in i tunnlar med nya intressanta explosions- och brandrisker samt ned till detaljerna kring hur genialt det är att använda syrekalorimetri vid brandeffektmätning (så pass snillrikt att man fått brandvärldens Nobelpris för utvecklingen av detta!). Resultaten från BIVs egen CFD Round Robin visades också vilket ger oss ett nyttigt perspektiv. Konferensen avslutades därefter med en trio föredrag kring hållbar utveckling med början i ett mer övergripande perspektiv ned till vad vi kan göra här samt hur vi ska gå vidare.

Det var hela konferensens innehåll sammanfattat i 200 ord. Tack till alla inblandade som hållit föredrag, organiserat och deltagit i eventet. Jag tycker det blev riktigt bra!

 

Mvh,

Robert Jansson McNamee, ny ordförande i BIV