BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Bedömningsunderlag för auktorisering

För att underlätta för medlemmar som vill bli auktoriserade brandskyddsprojektörer finns nu BIVs bedömningsunderlag i dokumentarkivet.