BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Artikel i Bygg & Teknik om brandskydd i trähus

BIV har med en artikel i senaste brandnumret från tidningen Bygg & Teknik ”Brandskydd i trähus – branschens viktigaste frågeställningar identifierade”.

Artikeln bygger på den rapport som BIV tog fram innan sommaren ”Sammanställning av frågeställningar kring trähus och trähusbyggande från BIV:s medlemmar, rapport 2022:1”.

Med avstamp i rapporten har BIV initierat en kunskapssammanställning om delaminering samt ett tillämpningsstöd om brandskydd under byggtid och kontroll. Arbetet med dessa kommer starta inom kort, vi håller på att forma arbetsgrupperna. Utöver detta ska BIV även genomföra en RoundRobin-studie, mer info om studien kommer snart, håll öron och ögon öppna.