BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Om BIV

BIV:s vision
Vi är övertygade om att en brandsäker framtid uppnås genom brandteknisk ingenjörsvetenskap.

BIV:s syfte
Med brandteknisk ingenjörsvetenskap avses den vetenskapliga disciplin som behandlar implementeringen av brandteknisk vetenskap i samhället t.ex. till skydd av egendom, samhällsfunktioner, produktion, miljö eller personers hälsa. Brandteknisk ingenjörsvetenskap omsätts i praktiken inom flera områden, utifrån många regelverk och av olika aktörer i samhället. Viktig tillämpning sker både före, under och efter en inträffad brand.