BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Program

 Dag 1, 14 juni
9:00Fika med registrering
9:30Inledning
9:45 Keynote 1: Nils Johansson, Lunds Tekniska Högskola, ”Travelling fires” – Ett svenskt perspektiv
10:30 Alatair Temple , RISE, Predictive model of fires in mass timber compartments for a performance-based design approach
10:55Bensträckare
11:10  Axel Mossberg, Bengt Dahlgren, Erfarenheter från rumsbränder i fullskaleförsök med lågt placerade tilluftsdon
11:35Nils Olsson, Styrning vid brand, vad är en rimlig säkerhetsnivå?
12:00Lunch
13:15 Keynote 2, BIV stipendiat 2021: Ida Texell, Upplands Bro kommun, Ledarskapets betydelse för en hållbar framtid
14:00Petra Andersson, RISE, Li-jon batterier och dess brandrisker
14:25Bensträckare
14:40 Jonatan Gehandler, RISE, Experimentell studie av brandpåverkade vätgas- och metangasflaskor
15:05 Jens Hjort, Brandskyddsföreningen, Sprinklerreglernas framtid – planerade ändringar & BIVs roll
15:30Fika
16:00 Axel  Mossberg, Bengt Dahlgrens, Utrymningshissar – En hisstorisk tillbakablick och framtidsspaning
16:252022 års BIV:stipendiat, ceremoni och föredrag
17:00Avslutning
19:00Konferensmiddag
  
 Dag 2, 15 juni
8:40Inledning
8:45Keynote 3: Sara Olofsson, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, Samhällets kostnader för bränder
9:10 Erik Lundström, WSP, Brandskydd i höga byggnader i Sverige och internationellt
9:55 Cecilia Wetterqvist, Bengt Dahlgren och Margaret McNamee, LTH, Återbruk är framtiden – hur ska brandskyddsprodukter hanteras?
10:20Bensträckare
10:35 Martin Johanson och Carl Pettersson, Red Fire Engineers, Brandskydd och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv
11:00Uppdatering kring BIVs tillämpnings stöd samt en sammanställning av medlemmarnas frågor kring träbyggande
11:30Lunch
12:45 Keynote 4, BIV:stipendiat 2020: Marcus Runefors, LTH, Säker omställning av energisystemen i byggnader
13:30Robert McNamee, RISE, Standardbrandkurvan – Historia och alternativ
13:55Fika
14:15 Mats Kihlström, Firefly, Framtagande och utvecklandet av testprotokoll för Quick Suppression System (snabbaktiverande vattenspraysystem)
14:40 Oliwer Warnerfelt och Mathias Undeland, studenter LTH, Brandprojektering i BIM som verktyg för färre fel – case study
15:05Slutdiskussion
15:15Avslutning