2020-01-28, tisdagen
             
9.00 Fika med registrering      
             
9.30 Inledning av konferensen    
  Robert Jansson McNamee, ordförande BIV 
Jose Luis Fernández, European director SFPE
             
9.45 Keynote: Adequacy in Structural Fire Engineering for Tall Mass Timber Buildings
  Luke Bisby, The University of Edinburgh    
             
10.30 Vad är kunskapsläget gällande brandskydd i trähus? Brandforsk kartlägger
  Carl Pettersson, Brandforsk      
             
10.55 Bensträckare        
             
11.10 Brandskydd i trähus i praktiken
  Björn Yndemark, WSP  
             
11.35 Lunch
             
13.05 Rumsbränder inklusive externa flammor - En experimentell studie 
  Robert Jansson McNamee, Brandskyddslaget
             
13.30 Keynote: Roz och Masoud överlevde branden vid Backaplan 1998. Hör deras berättelser
  Roz Aslanian & Masoud Owji, B.O.A Brandoffrens Anhörig Förening
             
14.15

Är det för låg akademiseringsgrad inom Svensk räddningstjänst,
och är det i så fall ett problem?

  David Högberg och Emma Nordvall, Räddningstjänsten Vaggeryds kommun respektive Räddningstjänsten Hässleholm  
             
14.40 Bensträckare        
             
14.55 En strategisk doktor i räddningstjänsten
  Lynn Ranåker, Räddningstjänst Syd    
             
15.20 Lärande från utredningar    
  Ulf Bergholm, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
             
15.45 Fika          
             
16.15 Räddningshissar - Problemställningar och tekniska lösningar
  Joakim Sender, Bengt Dahlgren
             
16.40 Underjordisk utrymning i VR    
  Axel Mossberg, Brandskyddslaget    
             
17.05 Avslutning för dagen      
             
19.00 Konferensmiddag      
             
             
2020-01-29, onsdagen
             
9.00 Inledning        
             
9.10 Keynote: Fire Dynamics Simulator - the importance of validation
  Simo Hostikka, Aalto University       
             
9.55 Brandskyddsprojektering från FAX till BIM
  Fredrik Nystedt & Johan Norén, BRIAB    
             
10.20 Bensträckare        
             
10.35 Ventilationsombyggnationer    
  Katja Cedergren, Bengt Dahlgren       
             
11.00 Rätt isolering av ventilation i svåra utrymmen
  Erik Hällstorp, WSP        
             
11.25 Lunch
             
13.00 Presentation av arbetet med BIV:s nya tillämpningsstöd    
             
13.20 Internationella erfarenheter av brandskydd i spårtunnlar och undermarksstationer
  Erik Lundström, WSP        
             
13.45 Ingenjörens ansvar mellan innovation och praxis
  Mattias Arnqvist, FSD        
             
14.10 Klimatberäkningar för hållbart brandskydd
  Nils Olsson, Bengt Dahlgren       
             
14.35 Slutdiskussion        
             
14.55 Avslutning        
             
15.00 Fika          

 

Anmälan