BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Ta chansen att fräscha upp dina kunskaper om PBL! Boverket kommer del att ge en översiktsutbildning, men även fördjupade utbildningar inom bl a konstruktionsregler, ändring av byggnad och brandskydd. Närmare information finns på http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/pbl-kompetens/utbildning-for-kommuner-och-lansstyrelser-med-flera/utbildning-i-pbl-for-tjansteman-pa-kommun-och-lansstyrelse/.