BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Just nu pågår arbetet med att starta upp förberedelserna inför BIV-dagarna 2020 som kommer att äga rum i Januari/Februari 2020.