BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Vid styrelsemötet i mars träffades styrelsen i Stockholm och arbetade med handlingsplanen för 2009. Vi är nu i full gång med att förverkliga den:

    * Hänga på SFPE
   
* 1 lokalt möte per region
   
* Förnya arbetet med ställningstaganden, och få minst 2 nya
   
* Ytterligare 3 auktoriserade
   
* Över 300 medlemmar, varav 250 betalande
   
* BIV-Konferens i Göteborg (19-20 november)
   
* Nytt marknadsföringsmaterial
   
* Utskick av marknadsföringsmaterial
   
* Information till studenter i Lund och Luleå
   
* Artikel i branschtidning om BIV
   
* Fortsätta utveckla den nya hemsidan
   
* Omvärldsbevakning, tex Boverket
   
* Sätta igång upphandlad tjänst för bevakning av litteratur o d. Tillgängligt för medlemmarna på hemsidan.
   
* Annonskampanj för auktoriseringen (fullfölja den som påbörjades 2008)
    * Annonskampanj för föreningen

Styrelsen sammanträder nu 1 gång per månad (telefonmöte) plus ett antal arbetsmöten för att planera årets BIV-konferens. Konferensen hålls den 19-20 november i Göteborg. Vik dessa datum i almanackan! Mer information om konferensen kommer snart.

Hemsidan håller på att uppdateras och kommer bland annat snart att utrustas med ett bibliotek för relevant litteratur, utbildningsmöjligheter med mera. Redan nu kan man gå in i kalendern för att se vilka andra konferenser som är på gång. Vi har även utrustat hemsidan med en nyhetsprenumeration. Genom att registrera dig på den får du ett email varje gång en uppdatering av hemsidan sker för nyheter respektive inlägg i kalendern. Gå in på hemsidan och klicka dig fram via ”Prenumeration” i vänsterkolumnen längst ner. För er som använder RSS finns även denna möjlighet.

Läs mer: BIVs Verksamhet 2009

Med denna för många brandingenjörer tillspetsade rubrik bjöd lokalgruppen syd in till föreläsning. Ett mycket stort intresse noterades inför denna träff i Malmö då ämnet engagerar många och över 50 personer var anmälda. Sundolitt som tillverkar cellplast och är en stor leverantör till byggbranschen gav sin bild av frågeställningen genom Kai Strehklow (Sales Manager) och Henrik Melin (Teknikansvarig). Sören Isaksson (Brandingenjör) från försäkringsmäklaren Willis bidrog med försäkringsbranschen syn på cellplaster i konstruktioner och visade på skadeexempel där cellplast bidragit till förloppet.

Några av slutsatserna var följande:

  • Materialet har ett antal stora fördelar vid användning i byggnader.
  • Det är viktigt att använda typgodkända system (för ex putsade fasader) och att kvalitetssäkra byggproduktionen.
  • Materialet måste skyddas mot brandexponering för att minska riskerna.
  • Konstruktionerna medför särskilda risker under produktion och förvaltning om de inte sköts på rätt sätt.
  • Försäkringsbranschen är starkt återhållsamma till byggnader med cellplastkonstruktioner pga av inträffade storskador specifikt kopplade till cellplastmaterial i konstruktioner.

Ett stort tack till föredragshållarna samt Tyréns som stod för lokal.

Styrelsen har beslutat att ändra namnet från Certifierad brandskyddsprojektör BIV till Auktoriserad brandskyddsprojektör BIV. Bakgrunden till detta är att myndigheter har påtalat att vi som förening borde auktorisera och att det i första hand är myndigheter och motsvarande som certifierar. Dessutom ser vi en fördel i att detta ger oss ett namn som inte lika lätt förväxlas med andra liknande företeelser. Under hösten kommer vi att marknadsföra detta bland annat i branschtidningar (se annonsen till höger) men också i en ny broschyr om föreningen.

Samtidigt kan vi glädja oss åt att vi nu har 285 medlemmar varav 237 fullt betalande och 48 studenter. Detta är rekord för oss och överträffar våra målsättningar för i år! Våra lokalgrupper i Skåne och Göteborg har fortsatt med informationsmöten. Stockholmsgruppen har tyvärr inte fått till något än i år, men året är ju inte slut än. Om någon vill ta initiativ till enklare umgänge i form av tex ”BIV-after work” på sin hemort så är on/han varmt välkommen att ta hjälp av Mattias Delin eller Robert Jönsson för att skicka ut en inbjudan till medlemmarna.

SFPE har högt tryck på verksamheten, vilket ni säkert märkt i form av konferensinbjudningar och liknande. Glädjande nyheter för oss i Sverige är att konferensen om funktionsbaserad dimensionering kommer att hållas i Lund 2010. Dessutom kommer vi att kunna stoltsera med en svensk president för SFPE då Robert Jönsson tillträder det året!

Läs mer: Certifiering blev auktorisering!

Numera finns hemsidan på en ny server.

Flytten genomfördes relativt smärtfritt men det kan fortfarande finnas vissa delar som inte fungerar, arbete med att åtgärda detta pågår. Men hittar ni något som inte fungerar som det ska får ni gärna höra av er.

Mvh / It-Crowd a.k.a. Micke, Peter och Fredrik

PS. För de som behöver komma åt dokument kan man tillfälligtvis göra detta på den "gamla" sajten på

UPPDATERING: Dokumenten är nu åter tillgängliga på www.sfpe-biv.se, om det ändå återstår problem kan man fortfarande komma åt den gamla sajten. /MS