BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

I år har BIV äran att för första gången vid utdelning av BIVs pris utse två stipendiater, Johan Lundin (WSP) och Ulf Erlandsson (SRV). Motiveringarna lyder:

Johan Lundin har genom sin forskning och informationsspridning höjt kompetensen bland brandskyddsprojektörer både i Sverige och internationellt, och gett vägledning och stöd åt de myndigheter som är satta att utveckla och tillämpa lagar och förordningar. Han har på detta sätt på bred front påverkat samhället för ett bättre brandskydd.

Ulf Erlandsson har med stor entusiasm arbetat med att utreda bränder och brandorsaker och fört ut denna information till olika intressenter för att på det viset minska risken att samma sak händer igen. Informationen från utredningarna har bland annat identifierat komponenter som orsakat bränder vilket resulterat i att dessa har tagits ur produktion och försvunnit från marknaden. Ulf har därmed medverkat aktivt till att förbättra brandsäkerheten i landet.

Konferensen 2007 på temat kris- och riskhantering bjöd första dagen på nio föreläsningar med representanter från hela branschen - från mediaexperter och myndighetspersoner till försäkringsbransch och räddningstjänst.

Läs mer: BIV Konferensen 2007 avslutad

Boverkets logotype

Boverket inbjöd den 31:a maj och 1:a juni branschintressenter till diskussioner om revideringen av BBR 20XX. Målsättningen är att bli klara 2010-2011 och förväntningarna är höga! Presentationsmaterial och sammanställningar från gruppdiskussioner finns på Boverkets hemsida. Här finns också förstudierna som har gjorts.

Läs mer: Boverkets seminarium