BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Efter sommarens tragiska händelser finns all anledning att se framåt för att förutsäga - och förebygga - nästa brandkatastrof. Nu vill vi ha er medlemmars hjälp för att tillsammans identifiera de miljöer och verksamheter där nästa brandkatastrof kan inträffa. För att medverka loggar ni in med medlemsinloggning och använder BIVs webbformulär, möjlighet finns att vara anonym och resultaten kommer att presenteras under oktober.

Under hösten kommer flera nya saker att hända på hemsidan, bl a kommer ett nytt forum att lanseras och fortsatt kommer presentationer av lokalgruppsmöten att läggas upp här med lite nya inslag! Kom ihåg att möjlighet finns att följa nyheter på hemsidan via e-post eller RSS.

Missa inte årets BIV-konferens på temat Kostnad och nytta. Konferensen går av stapeln i Göteborg den 19-20 november. Boka dessa dagar i din kalender. Vi kommer att återvända till platsen för 2005 års lyckade konferens för att lära, diskutera och nätverka. Detaljerat program och anmälningsmöjligheter kommer att presenteras längre fram.

Vi hoppas på stor uppslutning och satsar på att erbjuda värdefulla dagar för alla deltagare. Bl a kommer David Eberhard, författare till "I trygghetsnarkomanernas land" att medverka.

UPPDATERAT: Här hittar ni fullständigt program och anmälningsblankett.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Branden i Rinkeby den 25 juli har nu skördat 7 dödsoffer. Scenariot med flera omkomna i trapphuset är mycket ovanligt och något vi varit förskonade från i Sverige. I andra länder har det dock förekommit. De nu påbörjade utredningarna får visa på hur katastrofen skedde, men för mig visar den redan nu på hur skört det enkla trapphuset i bostadshusen är. Utformningen med enkla trapphus med fönstret som alternativ utrymningsväg i flertalet av våra flerbostadshus är väl etablerad i vår byggnadskultur och även om det inte är troligt att det kommer att ändras till följd av den nu inträffade katastrofen så tror jag att den kommer att leda till andra åtgärder kopplade till dessa byggnader för att motverka upprepningar. Men jag tycker tyvärr också att det inträffade ger skäl till självrannsakan för alla oss som arbetar med brandskydd i Sverige. – Varför lyckades vi inte förebygga detta?

Det finns säkert omständigheter som vi kan peka på ligger utom vår makt, men den trista sanningen är att om inte vi ser till att förebygga dessa katastrofer så kommer ingen att göra det. Oavsett omständigheter. Vi som arbetar med brandskydd måste kollektivt, och med stolthet, bära ansvaret för att vi har ett bra brandskydd i Sverige. Vi kan inte spola tillbaka tiden och rädda de sju i Rinkeby, men vi kan verka för att trapphusen ska bli säkrare och för att förebygga de katastrofer som inte inträffat än. Vi vet inte var de kommer att inträffa, men vi har kompetens att se risker och lindra både sannolikheten att de sker och konsekvensen av dem.

Men för att få nytta av det måste vi bli bättre på att lyssna till det som är nytt i fråga om påtalade risker där stora olyckor ännu inte skett, och stå på oss för att förebygga dem. Vi får inte vara bekväma och fega och vänta på obehagliga facit. Varje brandkatastrof är vårt misslyckande, men vi får inte sluta vår strävan för ett bra brandskydd i Sverige för det.
 
Mattias Delin


Ordförande 

Eirik och Linn,

Jag tillåter mig att filosofera lite – så ingenjör jag är…

Ibland är det svårt att se igenom alla detaljerna i jobbet. Jag kan bli fundersam på vad det egentligen har för verkan om jag lägger ner mig för att få till brandskyddet. Kanske finns det andra saker att arbeta med som skulle påverka min verklighet på ett mer konkret sätt. Känner du igen dig? Är du kanske riktigt trött på att tjata om att en eller annan brandskyddsdetalj faktiskt har betydelse för funktionen?

Det är jag också – ibland.

Men inte idag – idag är jag frustrerad, arg och ledsen. Jag satt nämligen i januari i två dagar på en rättegång. En rättegång där en alldeles vanlig människa stod åtalad. Människa som inte är ond, inte olik alla andra – men med den skillnaden att han anklagats för att han inte agerat – och på så sätt bidragit till att två unga människor - Eirik och Linn - dog.

Eirik och Linn var ett ungt norskt par som tog in på ett hotell – och hotellvalet var nog en slump. De fick ett rum på andra våningen mot gatan. Han var 31 och hon var 25 och de hade livet framför sig. Den natten brann det på hotellet, i baren rakt under deras rum, och allt gick fel. Brandlarmet tystande, en branddörr stod uppställd och personalen agerade inte rätt. Röken från branden direkt under Eirik och Linns rum steg upp i trapphuset via den öppna dörren och rökfyllde korridoren, och de kunde inte ta sig ut. Utanför fönstret slog lågorna upp från branden, och i korridoren utanför kunde man inte ens se väggen mittemot.

Läs mer: Gästkrönikör: Claes Malmqvist