BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Lokalgruppen i Malmö bjöd den 22:a maj på intressanta föreläsningar om besiktningar av byggprojekt. Området belystes från flera synvinklar med öppning för diskussion mot slutet och en aktiv publik! Nils Olsson (då på WSP Brand- och Riskteknik, numera Bengt Dahlgren) gav sin syn på brandprojektörens roll i besiktningsskedet och Håkan Fjällström (Tema Projektledare) delade med sig av erfarenheter från "beställarsidan" avseende byggprojektering, kvalitetsansvar och entrepenader.

Chansen ges i Göteborg att höra Nils Olsson igen tillsammans med Pär Hansson från FSD, detta den 17:e juni. För mer information, se inbjudan. 

BIVs styrelse hade sin årliga sammankomst i mars 2008 då årets verksamhet planerades. Styrelsen vill även passa på att uppmana medlemmarna att skicka in brandskyddstekniska problem som BIV kan behandla och ta upp för ställningstagande.

 

BIVs målsättning 2008:

  • Öka kopplingen till SFPE
  • 2 lokala möten per region (Göteborg, Malmö och Stockholm)
  • Se över befintliga ställningstaganden och uppdatera vid behov
  • 2 ställningstaganden
  • Ytterligare 3 certifierade BIV-projektörer
  • Över 225 betalande medlemmar
  • Föreslå nya stadgar för föreningen
  • 1 Studentinformation i både Luleå och Lund
  • Ökat fokus på omvärldsbevakning genom t ex deltagande i referensgrupper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta gärna oss om ni är intresserade av att engagera er i någon av våra lokalgrupper!

BIVs lokalgrupp Malmö anordnade torsdagen den 29:e november seminarium på temat Utrymning. Inbjudna föreläsare var Daniel Nilsson, forskare på området från LTH samt Magnus Mattsson som har erfarenhet från räddningstjänsten både i Köpenhamn och Malmö. Seminariet hade en aktiv publik och bjöd på många intressanta diskussioner på området!

Daniel Nilsson tog upp senaste försöken som har utförts på både biograf och kontor. Man försöker idag förstå de sociala faktorer som visat sig ha stor påverkan på utrymningsförloppet.

Magnus Mattsson tog upp exempel från både nattklubbar och köpcenter och pekade på de skillnader som råder mellan olika samlingslokaler, vikten av organisatoriskt brandskydd och även exempel på byggnader som kan ha överdimensionerade utrymningssystem.

 

Läs mer: Utrymning i teori och praktik

På årsmötet presenterade avgående styrelsen verksamhetsåret och meddelade att föreningen idag har mer än 200 betalande medlemmar! Ett viktigt uppdrag för nästa års styrelse är att se över stadgarna som på vissa punkter har varit otydliga. Tack till Nils Olsson, Richard Nilsson och Olle Norrby som nu lämnar styrelsen efter långt engagemang i BIV.

Läs mer: Ny styrelse utsedd på årsmötet