BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Jag har bett våra stipendiater att göra en ”spaning” på vad som behöver göras härnäst för att ge vårt samhälle ett bra brandskydd. Var och en fick fritt besvara frågan från sin egen horisont, eller från allmänt perspektiv. Alla stipendiater har tyvärr inte haft möjlighet att medverka men de som kunde har bidragit, och deras bidrag vittnar om att det finns mycket att göra och att en del redan borde ha varit gjort.

Jag hoppas att ni finner inspiration, utmaningar och uppmuntran i läsningen. Längst bak finner ni mina egna reflektioner.

Jag tillönskar er rik läsning!

Mattias Delin
Ordförande