BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

I veckan anordnar BIVs moderförening SFPE the 8th International Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety Design Methods på Lunds tekniska högskola.

Besök konferensens hemsida på www.sfpe2010.se för mer information. Om du inte har möjlighet att medverka på konferensen så följ deltagarnas twitterinlägg eller medverka i diskussionerna genom att använda #SFPE2010 i dina Twitterinägg. 

Onsdagen den 19 Maj samlades ett fyrtiotal av BIVs medlemmar i Malmö för att lyssna på information om hur Helsingborgs stad arbetar med risker och miljöstörningar i planeringsarbetet.

Brandingenjör Jonas Nylén från Helsingborgs Brandförsvar inledde kvällen med att presentera riskbilden i Helsingborg samt de krav som ställs på grund av stadens funktion som transportnav i en expansiv region. Under ledning av en projektgrupp med externa samt interna aktörer arbetar kommunen med att sammanställa risker och riskkällor i en GIS-baserad databas som ska fungera som ett stöd för bland annat planarbete inom kommunen. Under våren har media publicerat en rad kritiska artiklar om riskbilden i Helsingborg, i framtiden kommer kommunens handläggare därför att utbildas inom riskkommunikation. Lunds tekniska högskola har genomfört en åttatimmars utbildning med alla handläggare på stadsbyggnad, brandförsvaret och miljökontoret i ämnet risk, för att skapa en gemensam plattform.

Översiktsplanearkitekt Malin Rizell från Helsingborg arbetar med den fördjupade översiktsplanen för H+, Helsingborgs förtätning av stadens södra delar. Området omfattar 1 miljon m2 och det planeras för 5000 bostäder och 11 000 nya invånare. På grund av områdets närhet till befintliga riskkällor ställs stora krav i planprocessen. Baserat på förutsättningarna för området bedömdes att schablonmässiga riskavstånd enligt Länsstyrelsens rekommendationer inte är tillämpbara. Genom en nyanserad analys kunde dessa avstånd reduceras. Erfarenheten från arbetet är bland annat att det är viktigt med ett gemensamt språk för alla inblandade aktörer med skiftande bakgrunder.

Diskussionerna kretsade bland annat kring svårigheten att kommunicera risk till allmänheten och bristen på vägledning från myndigheter såsom Länsstyrelsen och Boverket. Det finns nog mycket att lära av Helsingborgs erfarenheter från arbetet med en samordnad syn kring risker och miljöstörningar.

Den fördjupade översiktsplanen skall snart ut på remiss och beräknas vara publicerad på Helsingborgs hemsida inom kort.

Av David Tonegran

Den 19 maj kommer brandingenjör Jonas Nyhlén och översiktsplanearkitekt Malin Rizell hålla ett föredrag om hantering av risker och miljöstörningar i Helsingborgs stad. Se bifogad inbjudan för mer information. Välkommen!

_dsc9327_w250Konferensen 2009 på temat kostnad/nytta bjöd på flera intressanta presentationer från flera olika områden - bl.a. industri, kärnkraft, kommunalt säkerhetsarbete, brandskydd och inte minst David Eberhardt om det vadderade samhälle vi lever i.