BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Igår anordnade BIV:s lokalgrupper i både Malmö och Stockholm infoträffar. I Malmö deltog cirka 25 personer som fick lyssna till Jonathan Walqvist, doktorand på Avdelningen för brandteknik och riskhantering vid Lunds tekniska högskola. Jonathan pratade om CFD och kvalitetssäkring vid simuleringar av bränder och efter hans presentation fortsatte en intressant diskussion på temat. Hela föredraget dokumenterades på film för att tillgodose behovet av kunskap från BIV:s medlemmar i övriga delar av landet. Kunde du inte närvara men ändå är intresserad av att se hela presentationen, vänligen kontakta BIV:s sekreterare Karl Fridolf för mer information. Det enda som krävs är ett youtube- eller google-konto, och att du är medlem i BIV naturligtvis!

I Stockholm var temat för dagen Brandskyddat trä och Birgit Östman som jobbar på SP Trätek (för övrigt BIV-stipendiat år 2010) var inbjuden talare. Fjorton personer deltog och fick lyssna på ett mycket intressant föredrag.

BIV:s styrelse vill passa på att tacka de lokala BIV-grupperna för det fina arbetet och hoppas på fler intressanta info-träffar i framtiden.

Den 7:e december arrangeras ett lokalgruppmöte i Malmö med fokus på kvalitetsaspekter relaterade till anävndning av CFD för att simulera bränder. En presentation kommer att hållas av Jonathan Wahlqvist, doktorand vid Avdelningen för brandteknik och riskhantering vid LTH, som fokuserar på validering av CFD-modeller för simulering av rumsbränder.

Antalet platser är begränsat till 40 stycken, först till kvarn gäller. Anmälan sker till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pris: 0 kr för BIV-medlemmar. 

Se bifogad inbjudan för mer information!

Nu är det dags för årets årsmöte. Här är din chans som medlem att välja en styrelse som du har förtroende för och som du tror kommer göra ett bra jobb.

Vidare behandlas eventuella motioner. Passa på att skriva ner en idé du har om hur BIV skall jobba eller inte jobba så kan årsmötet besluta om den.

Vi ses väl?

Den 20 september samlades ca 50 entusiaster på Restaurang Ett i Göteborg för att delta i BIV möte arrangerat av lokalgruppen. Det som stod på dagordningen var förutom mingel och eftermiddagsfika en presentation om nyheter i PBL som framfördes av Nils Olsson från Bengt Dahlgren Brand&Risk. Efter kortare presentation följde debatt med möjlighet att ställa frågor till representanter från byggnadsnämnden Pia Hermansson och Marie von Sivers samt Martin Lindsten som representant för räddningstjänsten StorGöteborg.

Vi i Göteborg gläds åt att det blev så bra uppslutning och ser fram mot fler träffar i detta format framöver. Underlag i form av Nils presentation samt minnesanteckningar från efterföljande diskussion finns nu att hämta här nedan. Som extra information bifogas även broschyr från Boverket om Byggiovsansökan där det finns en del beskrivet kring begrepp och ansvarsområden samt hur processen går till.