BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

I år, närmare bestämt den 28 november, kommer BIV:s årsmöte att hållas i Göteborg. Styrelsen planerar att kombinera detta med 2-3 föredrag på intressanta teman. Mer information kommer under hösten. Vi föreslår att ni bokar in datumet redan nu!

Den fjortonde juni genomfördes ett lokalgruppsmöte i region syd. Mötet handlade om brandskydd i höga hus och inkluderade en guidad visning i 19-våningshuset IDEON Gateway. Bland deltagarna fanns såväl konsulter samt räddningstjänster och forskare.

Under den guidade visningen av byggnaden diskuterades bland annat brandskydd under byggtid, vikten av löpande inspektioner under byggtid, installationstekniskt brandskydd samt möjligheten för räddningstjänsten att interagera med byggnadens sprinklerpumpar och stigarledningar.  Tack vare gäster från Köpenhamns brandvesen kom diskussionerna även att handla om skillnaden mellan svensk och dansk bygglagstiftning.

Efter avslutad rundtur fortsatte diskussionen i Skanskas byggbod. Denna diskussion handlade till stor del om svårigheten för räddningstjänsten att veta hur en byggnads brandskydd är tänkt att fungera samt möjligheten att bäst utnyttja brandförsvarstablån för informationshantering. Diskussionen kretsade även kring utrymning av funktionshindrade samt vilka krav som kan ställas på detta. Avslutningsvis diskuterades byggnadens övergripande brandskyddsstrategi kopplat till äldre utgåvor av BBR och det faktum att byggnaden överstiger 16 våningsplan och därför bör dimensioneras analytiskt. I aktuell byggnad har detta till stor del hanterats genom installation av sprinkler.

I höst kommer lokalgrupp Syds fokus på höga byggnader att fortsätta. Då kommer fokus att vara på höga byggnader som projekteras analytiskt i byggnadsklass Br0 enligt BBR 19. Håll utkik efter inbjudan efter semestern!

Lokalgrupp Syd vill särskilt tacka Erik Almgren och Marcus Runefors från Bengt Dahlgren som ansvarade för platsbesöket och Fredrik Leveen från Skanska som gjorde platsbesöket möjligt. Vi vill även tacka alla deltagare för visat intresse.

IDEONGateway1IDEONGateway2

Varmt välkomna att delta på vårens BIV-träff som arrangeras av den lokala BIV-gruppen i Malmöregionen. Denna gång fokuserar vi på en diskussion om brandskydd i höga hus och vi kommer dessutom att erbjudas en guidad visning i Ideon Gateway, som just nu håller på att uppföras i IDEON-området i Lund. Huset är 74 meter högt och har 19 våningsplan.

Se bifogad inbjudan!