BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Varmt välkommen till BIV:s årsmöte på Gårda brandstation i Göteborg den 28 november! I samband med årsmötet bjuder vi i år dessutom på två högintressanta föredrag om två tidigare inträffade bränder under 2012, se inbjudan för mer information om föredragen och dagordning för årsmötet.

Eftermiddagen börjar klockan 15.00 på Gårda brandstation med mingel och kaffe. Klockan 17.45 börjar BIV:s årsmöte. Mellan föredragen och årsmötet kommer BIV att bjuda alla närvarande på mat och dryck. För att kunna beställa maten behöver vi därför din anmälan senast den 21 november. Information om hur anmälan görs finns i inbjudan.

Deltagande under dagen är gratis för betalande BIV-medlemmar. I "kostnaden" ingår mat och dryck. Är du inte medlem i BIV måste registrerar du dig som medlem på http://www.sfpe-biv.se och betalar medlemsavgiften senast den 28/11 för att få närvara.

Ekonomiska räkenskaper samt revisorns utlåtande kommer att publiceras på BIV:s hemsida senast 1 vecka innan mötet. Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2013 kommer att publiceras så snart detta är klart.

Vi uppmuntrar våra medlemmar att lämna in motioner till årsmötet. För att hinna bereda frågan och förbereda både styrelse och föreningens medlemmar önskar vi dessa senast en vecka innan årsmötet, d.v.s. senast den 21 november.

Uppdatering 2012-11-01: Ordningen på presentationerna kastades om på grund av logistiska skäl. I nu gällande program inleds eftermiddagen med ett föredrag av Henrik Rosenqvist kl. 15.15., för att följas av ett föredrag av Anders Wiemo kl. 16.30. 

Robert Jönsson mottar John L. Bryant Mentoring AwardUnder 14-19 Oktober pågår SFPE Annual Meeting i Savannah, i Georgia, USA. Sverige är väl representerat med fem svenskar på plats som föredragshållare och prismottagare.  Sverige och svenskar har fått inte mindre är fyra priser och utmärkelser:

- SFPE Sweden/BIV, Bronze Chapter Award

- Robert Jönsson, John L Bryan Award for Education and Mentoring (bilden visar när SFPE-presidenden Jim Milke lämnar över priset till Robert)

- Johan Andersson och Axel Jönsson, Foundation Student Scholar Award

- Magnus Arvidsson, Jack Bono Award for Engineering Communication

Stort grattis till alla, och även till oss själva! Kul att se att Sverige forfarande är internationellt framstående inom brandteknisk ingenjörsvetenskap.

Mer att läsa om varje award och dess betydelser finns här:

http://www.sfpe.org/AboutUs/HonorsandAwards.aspx

Med anledning av Boverkets remisser av Allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga och Boverkets byggregler 2013 har BIV de senaste månaderna arbetat med att besvara dessa. Våra svar hittar ni bifogade i denna nyhet.

Vill du i framtiden vara med och påverka innehållet i BIV:s svar? Bli medlem (om du inte redan är det) och skicka dina kommentarer till oss!