BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Numera finns hemsidan på en ny server.

Flytten genomfördes relativt smärtfritt men det kan fortfarande finnas vissa delar som inte fungerar, arbete med att åtgärda detta pågår. Men hittar ni något som inte fungerar som det ska får ni gärna höra av er.

Mvh / It-Crowd a.k.a. Micke, Peter och Fredrik

PS. För de som behöver komma åt dokument kan man tillfälligtvis göra detta på den "gamla" sajten på

UPPDATERING: Dokumenten är nu åter tillgängliga på www.sfpe-biv.se, om det ändå återstår problem kan man fortfarande komma åt den gamla sajten. /MS

Lokalgruppen i Malmö bjöd den 22:a maj på intressanta föreläsningar om besiktningar av byggprojekt. Området belystes från flera synvinklar med öppning för diskussion mot slutet och en aktiv publik! Nils Olsson (då på WSP Brand- och Riskteknik, numera Bengt Dahlgren) gav sin syn på brandprojektörens roll i besiktningsskedet och Håkan Fjällström (Tema Projektledare) delade med sig av erfarenheter från "beställarsidan" avseende byggprojektering, kvalitetsansvar och entrepenader.

Chansen ges i Göteborg att höra Nils Olsson igen tillsammans med Pär Hansson från FSD, detta den 17:e juni. För mer information, se inbjudan. 

BIVs styrelse hade sin årliga sammankomst i mars 2008 då årets verksamhet planerades. Styrelsen vill även passa på att uppmana medlemmarna att skicka in brandskyddstekniska problem som BIV kan behandla och ta upp för ställningstagande.

 

BIVs målsättning 2008:

  • Öka kopplingen till SFPE
  • 2 lokala möten per region (Göteborg, Malmö och Stockholm)
  • Se över befintliga ställningstaganden och uppdatera vid behov
  • 2 ställningstaganden
  • Ytterligare 3 certifierade BIV-projektörer
  • Över 225 betalande medlemmar
  • Föreslå nya stadgar för föreningen
  • 1 Studentinformation i både Luleå och Lund
  • Ökat fokus på omvärldsbevakning genom t ex deltagande i referensgrupper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta gärna oss om ni är intresserade av att engagera er i någon av våra lokalgrupper!

BIVs lokalgrupp Malmö anordnade torsdagen den 29:e november seminarium på temat Utrymning. Inbjudna föreläsare var Daniel Nilsson, forskare på området från LTH samt Magnus Mattsson som har erfarenhet från räddningstjänsten både i Köpenhamn och Malmö. Seminariet hade en aktiv publik och bjöd på många intressanta diskussioner på området!

Daniel Nilsson tog upp senaste försöken som har utförts på både biograf och kontor. Man försöker idag förstå de sociala faktorer som visat sig ha stor påverkan på utrymningsförloppet.

Magnus Mattsson tog upp exempel från både nattklubbar och köpcenter och pekade på de skillnader som råder mellan olika samlingslokaler, vikten av organisatoriskt brandskydd och även exempel på byggnader som kan ha överdimensionerade utrymningssystem.

 

Läs mer: Utrymning i teori och praktik