BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Eirik och Linn,

Jag tillåter mig att filosofera lite – så ingenjör jag är…

Ibland är det svårt att se igenom alla detaljerna i jobbet. Jag kan bli fundersam på vad det egentligen har för verkan om jag lägger ner mig för att få till brandskyddet. Kanske finns det andra saker att arbeta med som skulle påverka min verklighet på ett mer konkret sätt. Känner du igen dig? Är du kanske riktigt trött på att tjata om att en eller annan brandskyddsdetalj faktiskt har betydelse för funktionen?

Det är jag också – ibland.

Men inte idag – idag är jag frustrerad, arg och ledsen. Jag satt nämligen i januari i två dagar på en rättegång. En rättegång där en alldeles vanlig människa stod åtalad. Människa som inte är ond, inte olik alla andra – men med den skillnaden att han anklagats för att han inte agerat – och på så sätt bidragit till att två unga människor - Eirik och Linn - dog.

Eirik och Linn var ett ungt norskt par som tog in på ett hotell – och hotellvalet var nog en slump. De fick ett rum på andra våningen mot gatan. Han var 31 och hon var 25 och de hade livet framför sig. Den natten brann det på hotellet, i baren rakt under deras rum, och allt gick fel. Brandlarmet tystande, en branddörr stod uppställd och personalen agerade inte rätt. Röken från branden direkt under Eirik och Linns rum steg upp i trapphuset via den öppna dörren och rökfyllde korridoren, och de kunde inte ta sig ut. Utanför fönstret slog lågorna upp från branden, och i korridoren utanför kunde man inte ens se väggen mittemot.

Läs mer: Gästkrönikör: Claes Malmqvist

Vid styrelsemötet i mars träffades styrelsen i Stockholm och arbetade med handlingsplanen för 2009. Vi är nu i full gång med att förverkliga den:

    * Hänga på SFPE
   
* 1 lokalt möte per region
   
* Förnya arbetet med ställningstaganden, och få minst 2 nya
   
* Ytterligare 3 auktoriserade
   
* Över 300 medlemmar, varav 250 betalande
   
* BIV-Konferens i Göteborg (19-20 november)
   
* Nytt marknadsföringsmaterial
   
* Utskick av marknadsföringsmaterial
   
* Information till studenter i Lund och Luleå
   
* Artikel i branschtidning om BIV
   
* Fortsätta utveckla den nya hemsidan
   
* Omvärldsbevakning, tex Boverket
   
* Sätta igång upphandlad tjänst för bevakning av litteratur o d. Tillgängligt för medlemmarna på hemsidan.
   
* Annonskampanj för auktoriseringen (fullfölja den som påbörjades 2008)
    * Annonskampanj för föreningen

Styrelsen sammanträder nu 1 gång per månad (telefonmöte) plus ett antal arbetsmöten för att planera årets BIV-konferens. Konferensen hålls den 19-20 november i Göteborg. Vik dessa datum i almanackan! Mer information om konferensen kommer snart.

Hemsidan håller på att uppdateras och kommer bland annat snart att utrustas med ett bibliotek för relevant litteratur, utbildningsmöjligheter med mera. Redan nu kan man gå in i kalendern för att se vilka andra konferenser som är på gång. Vi har även utrustat hemsidan med en nyhetsprenumeration. Genom att registrera dig på den får du ett email varje gång en uppdatering av hemsidan sker för nyheter respektive inlägg i kalendern. Gå in på hemsidan och klicka dig fram via ”Prenumeration” i vänsterkolumnen längst ner. För er som använder RSS finns även denna möjlighet.

Läs mer: BIVs Verksamhet 2009

Med denna för många brandingenjörer tillspetsade rubrik bjöd lokalgruppen syd in till föreläsning. Ett mycket stort intresse noterades inför denna träff i Malmö då ämnet engagerar många och över 50 personer var anmälda. Sundolitt som tillverkar cellplast och är en stor leverantör till byggbranschen gav sin bild av frågeställningen genom Kai Strehklow (Sales Manager) och Henrik Melin (Teknikansvarig). Sören Isaksson (Brandingenjör) från försäkringsmäklaren Willis bidrog med försäkringsbranschen syn på cellplaster i konstruktioner och visade på skadeexempel där cellplast bidragit till förloppet.

Några av slutsatserna var följande:

  • Materialet har ett antal stora fördelar vid användning i byggnader.
  • Det är viktigt att använda typgodkända system (för ex putsade fasader) och att kvalitetssäkra byggproduktionen.
  • Materialet måste skyddas mot brandexponering för att minska riskerna.
  • Konstruktionerna medför särskilda risker under produktion och förvaltning om de inte sköts på rätt sätt.
  • Försäkringsbranschen är starkt återhållsamma till byggnader med cellplastkonstruktioner pga av inträffade storskador specifikt kopplade till cellplastmaterial i konstruktioner.

Ett stort tack till föredragshållarna samt Tyréns som stod för lokal.

Styrelsen har beslutat att ändra namnet från Certifierad brandskyddsprojektör BIV till Auktoriserad brandskyddsprojektör BIV. Bakgrunden till detta är att myndigheter har påtalat att vi som förening borde auktorisera och att det i första hand är myndigheter och motsvarande som certifierar. Dessutom ser vi en fördel i att detta ger oss ett namn som inte lika lätt förväxlas med andra liknande företeelser. Under hösten kommer vi att marknadsföra detta bland annat i branschtidningar (se annonsen till höger) men också i en ny broschyr om föreningen.

Samtidigt kan vi glädja oss åt att vi nu har 285 medlemmar varav 237 fullt betalande och 48 studenter. Detta är rekord för oss och överträffar våra målsättningar för i år! Våra lokalgrupper i Skåne och Göteborg har fortsatt med informationsmöten. Stockholmsgruppen har tyvärr inte fått till något än i år, men året är ju inte slut än. Om någon vill ta initiativ till enklare umgänge i form av tex ”BIV-after work” på sin hemort så är on/han varmt välkommen att ta hjälp av Mattias Delin eller Robert Jönsson för att skicka ut en inbjudan till medlemmarna.

SFPE har högt tryck på verksamheten, vilket ni säkert märkt i form av konferensinbjudningar och liknande. Glädjande nyheter för oss i Sverige är att konferensen om funktionsbaserad dimensionering kommer att hållas i Lund 2010. Dessutom kommer vi att kunna stoltsera med en svensk president för SFPE då Robert Jönsson tillträder det året!

Läs mer: Certifiering blev auktorisering!