BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap BIV, har under 2012 arbetat med att ge stöd till medlemmarna för hur man kan eller bör tillämpa regler eller modeller. Ett av områdena som har behandlats är kontrollplaner enligt PBL. En arbetsgrupp har tagit fram ett vägledningsdokument ”Kontroll av brandskydd i byggprocessen”. Målgrupp för dokumentet är främst brandprojektörer, byggnadsnämnder, räddningstjänst, kontrollansvariga men även byggherrar, projektledare, entreprenörer m.fl. Bakgrunden till arbetet är att det råder stor variation hur kontroller av brandskyddet utförs. I många fall leder detta till att brister i brandskyddet inte upptäcks innan ibruktagandet.

 I vägledningsdokumentet redovisas först allmän information om processer för projektering och utförandekontroll i syfte att ge ökad kunskap och förståelse. Därefter redovisas ett förslag till hur brandskyddet bör kontrolleras i utförandeskedet. Syftet är ge kunskap och vägledning kring byggprocessen samt att skapa en grund för en enhetlig lägsta nivå på utförandekontroller av brandskyddet och att underlätta arbetet genom att dokumentera detta förslag i en redigerbar mall. Fokus i arbetet har legat på att skapa en tydlighet i hur brandskyddet kontrolleras t.ex. vem som bör kontrollera vad, omfattningen av kontrollerna och vad som ingår i kontrollerna.

Härmed ges Du möjlighet att lämna synpunkter på detta dokument. Synpunkter lämnas i bifogad svarsfil, Synpunkterna skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 8:e februari.


Den 30-31 maj 2013 kommer BIV att arrangera en stor konferens i Stockholm. Mer information om tema, innehåll och mycket mer kommer längre fram. Vi föreslår att du reserverar datumet i din kalender redan nu!

Vi arbetar på olika sätt med att underlätta införandet av BBR19 och de nyheter/förändringar som finns där.

Nu önskar vi din hjälp. Vad tycker du är de största och mest utmanande/svårtolkade delarna av BBR19 där du hade önskat vägledning/diskussion? Hjälp oss att hjälpa genom att sätta fingret på detta genom att maila dina tankar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Boverket har kallat sin referensgrupp till ett referensgruppmöte den 20 november i år. I denna referensgrupp finns sedan tidigare BIV representerade genom Johan Lundin på WSP i Stockholm. På mötet kommer bland annat följande att diskuteras:

  • BBR: Slutsatser av remiss och förslag på ändringar av remissförslaget
  • VÄS: Redovisning av remissynpunkter och presentation av förslag till allmänt råd
  • Brandbelastningshandboken
  • Bärförmåga vid brand - Vad händer med EKS i framtiden?
  • Brandklasser för kablar i BBR
  • Viktigaste frågor för Boverket de närmaste tre åren, avseende brandskydd
  • Annat aktuellt från Boverket

Som medlem i BIV har du möjlighet att genom föreningen göra din röst hörd på detta möte. För att vi ska hinna sammanställa behöver vi dock din input senast den 12 november. Dina kommentarer mailar du till BIV:s sekreterare, Karl Fridolf på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..