BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

BIVs medlemmar verkar på många sätt för ett bra brandskydd i samhället. Arbetet styrs av lagar och regler, och utifrån detta tillämpar vi de modeller som är lämpliga. En förutsättning är dock att tillämpningen fungerar som avsett. BIV vill stödja medlemmarna i tillämpningsfrågor där tolkningsutrymme finns. Detta kan röra frågor som hur en modell bör användas, hur lagar och regler tolkas, eller vad som är best practice på ett område.

Under 2012 satsar BIV på tillämpningsfrågor, vilket kan ge stöd till medlemmarna för hur man kan eller bör tillämpa regler eller modeller.

Sverige

Teknikgrupper kommer att bildas på olika fokusområden som är aktuella. BIVs styrelse har identifierat tre olika områden som bedöms särskilt intressanta att börja med. Vi skickar nu en intresseförfrågan till medlemmarna och vi behöver minst 5-6 personer per grupp för att komma igång. De tre grupperna är:

  • CFD - best practice
  • Kontrollplan enligt PBL
  • Brandskydd i Br0-byggnader

Om ni är intresserade av att delta i arbetet med att utveckla stöd för tillämpning i dessa frågor, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Ange också om ni kan tänka er att vara huvudansvariga för gruppen.

Internationellt

SFPE har flera projekt igång som syftar till att utveckla standarder för fire safety engineering. Exempelvis finns nu en standard för very tall building ute på remiss fram till juni. Det finns även möjlighet nu att anmäla sig "task groups" på specifika områden där nya standarder kommer att utvecklas, t.ex. inom Design Fires eller Human Behaviour. BIV ser gärna att Sverige är representerade. Mer information om remisser och nya standardiseringsprojekt finns här:

SFPE - Sharpen your expertise

Anmäl er gärna, och skicka gärna information till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. också så att vi får information om ert engagemang.

Fredagen den 10 februari arrangerades ett platsbesök på Doktor Liberius gata 3 med anledning av den brand som inträffade i ett studentboende på samma adress lördagen den fjärde februari. Närvarade gjorde, förutom ett drygt tjugotal BIV-medlemmar, representanter från Räddningstjänsten Storgöteborg, restvärdesledare och representant från fastighetsägarna. Syftet var att återföra erfarenheter från branden till verksamma inom brandskyddssverige, inte minst de konsulter som dagligen ägnar sig åt brandskyddsteknisk dimensionering. De som närvarade fick först en kortare visning av den eldhärjade byggnaden, och bjöds därefter in till en dialogstund i en närliggande lokal som fastighetsägaren hade ordnat. Ett arrangemang som av många av medlemmarna beskrevs som mycket lyckat!

 

Läs mer: Lyckat platsbesök

Med anledning av den brand som inträffade i ett studentboende på Doktor Liberius gata i Göteborg lördagen den fjärde februari bjuder BIV härmed in sina medlemmar till ett platsbesök i den eldhärjade byggnaden. Syftet är att BIV:s medlemmar på plats själva ska kunna se effekterna av brandförloppet på byggnadens konstruktion, samt få tillfälle att diskutera hur olika byggnadstekniska lösningar kunnat tänkas påverka brandförloppet. 

Platsbesöket äger rum redan nu på fredag 10/2 klockan 09.00 och beräknas pågå i 1,5 timmar. Utöver intresserade BIV-medlemmar kommer personal från Räddningstjänsten Storgöteborg, inklusive räddningsbefälet från räddningsinsatsen (Martin Lindsten), restvärdesledare från Bengt Dahlgren AB samt en representant från fastighetsägaren att närvara.

Anmälan ska ske senast torsdag 9/2 klockan 15.00 till BIV:s sekreterare, Karl Fridolf (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). Pris: 0 kr för BIV-medlemmar. Se bifogad inbjudan för mer information om platsbesöket. Mer information om branden finns att läsa här:

Ytterligare ett lokalmöte genomfördes i Göteborg den 18 januari med ett trettiotal intresserade deltagare från såväl räddningstjänst, konsulter, konstruktörer och försäkringsbranschen. Ämnet för dagen var Nya konstruktionsregeler EKS, praktisk tillämpning av EKS kap 1.1.2 - termisk och mekanisk verkan av brand med betoning på brandsäkerhetsklasser.

Kort sammandrag från mötet och presentationer finns att ladda ner i forumet.