BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

I början av året inleddes arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för 2013. På BIV:s senaste styrelsemöte spikades innehållet, och den intresserade medlemmen kan härmed tillgodogöra sig detta. 

Inför den stundande BIV-konferensen den 30-31 maj bjuder härmed Lokalgrupp Göteborg in till en träff måndagen den 8/4 2013 kl. 15-18. Platsen är Bengt Dahlgrens kontor, Krokslätts Fabriker 52. Se mer information i bifogad inbjudan.

Vill du vara med och påverka innehållet!? Anmäl dig senast den 31/3 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

BIV välkomnar härmed branschen till en konferens på temat praktisk tillämpning av BBR 19! En konferens som till stor del kommer att utgöras av den kunskap och de kloka tankar som ryms inom föreningen, och som utgörs av dess medlemmar.

Bland annat kommer BIV:s tillämpningsgrupper att presentera sina arbeten, och BIV:s lokalgrupper att dela med sig av resultaten från de lokalgruppsträffar de arrangerar i vår där knivigheter i BBR 19 stötts och blötts.

Boverket kommer också att finnas representerade på konferenen, som inleds med ett föredrag av pionjären inom utvecklingen av den brandtekniska ingenjörsvetenskapen: Dr. Vyto Babrauskas. Dr. Babrauskas kommer att belysa brandingenjörsyrkets utvecklingspotential i sitt anförande "What should the fire safety engineering profession be doing that it's not doing right now, or not doing well?".

Ett spikat program och information om hur man anmäler sig kommer i slutet av mars att skickas ut och publiceras på BIV:s hemsida. Vill du vara säker på att inte missa någon information, skicka ett mail till BIV:s sekreterare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Under det senaste halvåret har Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) arbetat med att ta fram ett dokument som ska utgöra ett stöd för tillämpning av CFD-modeller i brandtekniska analyser.

Sedan BBRAD1 blivit gällande har det tydliggjorts vilka brandscenarier och dimensionerande bränder som bör studeras i brandtekniska analyser. I många fall används CFD-modeller för att modellera brandförloppen i dessa scenarier. På grund av CFD-modellernas komplexitet kan variationen mellan olika analyser fortfarande vara stor.

Dokumentet syftar till att vägleda såväl operatör som granskare i arbetet med att utföra CFD-beräkningar för att uppnå en acceptabel och korrekt nivå vid tillämpningen av BBRAD1. Vägledningen syftar till att påvisa såväl tekniska vägval vid beskrivande av beräkningsdomänen och branden som att beskriva en rimlig lägstanivå på kvalitetssäkring och arbetsmetodik.

Härmed ges Ni/Du möjlighet att lämna synpunkter på detta dokument. Synpunkter lämnas i bifogad svarsfil.

Synpunkterna skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 18:e mars.

Arbetsgruppen som tagit fram dokumentet består av följande personer:

  • Daniel Rosberg, WSP Brand & Risk (samordnare)
  • Anna Back, Prevecon
  • Tobias Bergström, P & B
  • Torkel Dittmer, Brandskyddslaget
  • Maria Hjohlman, SP
  • Fredrik Magnusson, Brandkonsulten
  • Johan Norén, Briab
  • Jonathan Wahlqvist, LTH