BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Vår moderförening har nyligen släppt en standard som kan vara användbar vid dimensionering av bärande konstruktioner: SFPE Engineering Standard on Calculating Fire Exposures to Structures. Standarden kan köpas här och kostar 58$ för SFPE-medlemmar (161$ för icke-medlemmar).

 

Läs mer: SFPE släpper ny standard

Vi har fått en fråga från en medlem om att ta fram en "best practice" för CFD-beräkningar för brandsimuleringar. Det finns varianter av detta i andra delar av världen. BIV-styrelsen tyckte detta var en god ide. Vad tycker du? Vill du bidra? Kontakta oss och/eller kommentera den diskussionstråd kring detta som ligger upplagd på vårt diskussionsforum.

Har du ännu inte hunnit notera att det drar ihop sig för ett stort omtag vad gäller svenska brandskyddsregler från Boverket så läs mer på nedanstående länk. Nytt förslag på brandregler är ute i Europa på notifiering. Passa på att börja läsa in dig inför att de nya reglerna börjar gälla.

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-konstruktionsregler-ESK/Boverkets-byggregler/Allmant-om-BBR-/EU-anmalningar/

Ps. Funderingar och synpunkter kring dessa stora förändringar får du gärna använda BIVs forum för att skapa diskussion kring. En perfekt plattform för detta. Ds.

Den skriftliga beskrivningen av BIV:s planerade arbete under 2011 är nu fastställd. Grunden till verksamhetsplanen lades på årsmötet som i år hölls i Göteborg, och vi har under de senaste veckorna finslipat formuleringarna.

Läs mer: BIV:s verksamhetsplan för 2011 fastställd