BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Föreningens styrelse beslutade på styrelsemöte den 19:e mars att anta bifogad verksamhetsplan. Verksamhetsplanen kommer att användas som utgångspunkt för styrelsens arbete under verksamhetsåret.

Den senaste lokalgruppsträffen i Göteborg lockade många BIV-medlemmar. Bifogat detta inlägg finns den presentation som FSD stod för. I sammanhanget tipsar vi även om detta examensarbete.

Vi har nu glädjen att meddela att samtliga tillämpningsdokument som presenterades på BIV-konferensen i slutet på våren nu är helt färdiga! Det handlar om vägledning för:

  • Kontroll av brandskydd i byggprocessen
  • CFD-beräkningar med FDS,
  • Brandteknisk dimensionering av Br0-byggnader.dokument

Vi vill återigen rikta ett stort TACK till arbetsgrupperna som har lagt ner ett stort arbete och möda med att färdigställa dessa dokument!

Dokumenten finns tillgängliga på BIVs medlemssidor som nedladdningsbara pdf:er:

http://www.sfpe-biv.se/memberspages/tillaempning

Diskutera gärna dokumentens innehåll och hur dessa kan utvecklas i BIVs forum.

Det är enkelt att bli medlem om du inte redan är det. Genom att bli medlem bidrar du till att BIV kan fortsätta med denna typ av arbete.

BIV:s lokalgrupp i region syd bjuder den 3 december in till en lokalgruppsträff om brandskydd under byggtid. Se bifogad inbjudan för mer information.

Anmälan senast 29/11 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. !